Jongerencollecte 2017

26 oktober 2017

In het weekend van 18-19 november vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke Jongerencollecte plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in ons eigen bisdom. Nog lang niet bij alle parochies in ons bisdom is deze nationale jongerencollecte bekend. Om die reden vragen wij u hiervoor om uw extra aandacht.

Paus Franciscus heeft door het aankondigen van de Synode over  jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping het jongerenwerk wereldwijd onder de aandacht gebracht. In ons bisdom besteden we jaarlijks veel tijd aan het jongerenwerk. Vanuit het jaarthema ‘2 get there’ organiseren we samen het met jongerenplatform dit jaar weer verschillende activiteiten voor jongeren, waarbij verdieping, samen vieren, diaconie en gemeenschap centraal staan. Voor de tieners is er een tienerdag en voor de vormelingen organiseren we dit jaar op zaterdag 7 april de Power of Fire. Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u vinden op www.jongbisdomdenbosch.nl.
Naast de activiteiten die er georganiseerd worden, begeleiden de medewerkers van de afdeling Jeugd en Jongeren parochies bij het opzetten en continueren van tiener- en jongerenwerk in de parochie. Een ‘eigen thuis’ voor jongeren in de parochie is van wezenlijk belang.

We vinden het belangrijk dat jongeren elkaar ook in een groter verband kunnen ontmoeten dan alleen in hun eigen parochie en bisdom. De Wereldjongerendagen zijn daar een uitstekend voorbeeld van. Er wordt vanuit Nederland één reis georganiseerd naar de Wereldjongerendagen in Panama in januari 2019. De voorbereidingen voor deze bijzondere reis zijn reeds gestart. Op deze manier maken we de wereldkerk in ons bisdom en in ons land zichtbaar. Jongeren beseffen dat zij niet alleen zijn en gezamenlijkheid biedt de mogelijkheid om in kwaliteit te investeren.

Uiteraard is er geld nodig om alle tiener- en jongerenactiviteiten te kunnen organiseren. Uw financiële steun is daarvoor noodzakelijk, maar is voor ons ook een belangrijke morele steun in de rug. Wij vinden het van grote waarde om tijdens de jongerenactiviteiten de continuïteit van de Kerk te laten zien. Dankzij uw gift en inzet voor de jongerencollecte zijn we in staat het geloof door te geven aan een volgende generatie.

De opbrengst van de Jongerencollecte kan worden overgemaakt naar rekeningnummer
NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. Jongerencollecte.

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de coördinator van de afdeling Jeugd en Jongeren van het bisdom: Astrid Bakker, abakker@bisdomdenbosch.nl, 073 523 20 69

Van harte hoop ik dat de jongerencollecte in uw parochie op positieve reacties mag rekenen. Bij voorbaat dank voor uw inzet.

In gebed verbonden,

Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts,
Hulpbisschop

Andere berichten