JBDB | Racisme als morele kwestie | Verdiepingsavond voor jongeren

10 maart 2022

Racisme is het bederf van het menselijke geweten – Nelson Mandela

Jong Bisdom Den Bosch heeft voor de volgende verdiepingsavond priester en moraaltheoloog dr. Anton ten Klooster uitgenodigd. Hij houdt een interactieve lezing over racisme en legt uit op welke manier we kunnen luisteren naar ervaringen van slachtoffers.

Hij gaat ons laten ervaren hoe onze eigen denkbeelden zijn gevormd en wat we hiervan kunnen leren.

Wil je hier meer over horen? Dan zien we je graag op 31 maart!

Een onderwerp van alle tijden! Neem jij jouw vragen mee?
Meld je aan: aanmelding@bisdomdenbosch.nl.
Je bent van harte welkom.
René Lamers diaken
Bisschoppelijk gedelegeerde voor JBDB

Andere berichten