Gebedskaart i.v.m. Corona

25 maart 2020

Beste parochianen,

Hoe gaat het met u allen?
We wensen u veel kracht, sterkte en vertrouwen toe in deze onzekere tijd.

Hopelijk komt zeer binnenkort de mogelijkheid op deze website om digitaal een kaarsje te laten branden met uw gebed daarbij.

Via onderstaande link verkrijgt u de ‘Gebedskaart in verband met corona’ om voor uzelf te bidden tot God, voor allen die getroffen zijn door de coronacrisis.

Tevens treft u onderstaand het gebed aan die de bisschoppen ons allen aanreiken.
Nogmaals, laten we in gebed blijven voor alle getroffenen en betrokkenen door dit coronavirus.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Gebedskaart.in verband met corona

Met hartelijke groet en Gods Zegen,
Het pastoraal team
Het parochiebestuur
Parochie H. Johannes de Doper

Andere berichten