Ganzenbord over het synodaal proces

6 januari 2022

Afgelopen oktober heeft paus Franciscus de wereldwijde synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ geopend. Dit wordt wel de grootste volksraadpleging van de geschiedenis genoemd. Op 17 oktober heeft Mgr. De Korte de diocesane fase van deze synode met een plechtige eucharistieviering en vespers ook in ons eigen bisdom gestart. Een van de doelen van deze diocesane fase is een rapport schrijven over de synodale kerk in ons bisdom, om zo de hele Kerk aan het woord te laten.

Belangrijk is dat we met elkaar in gesprek raken over de Kerk. Dat gesprek kan overal plaatsvinden: binnen de parochie, binnen werkgroepen, binnen het gezin, binnen gebedskringen, binnen caritasinstellingen, maar ook buiten de kerk.

(onderstaand de link om het ganzenbord te downloaden)

 

Het bisdom Palencia in Noord-Spanje ontwikkelde een ganzenbord om met kinderen en jongeren de synodale weg te gaan. Want ook kinderen en jongeren hebben ideeën over de stappen die wij moeten zetten om te groeien als een Kerk die samen met anderen op weg is in de 21ste eeuw.

Het spel wil kinderen en jongeren helpen om hun ervaringen met de Kerk uit te drukken. Je kan het spelen met kinderen van 8 tot 99 jaar. Het spelbord (op A3-formaat) bestaat uit 52 vakjes. Onderweg zijn er vragen en opdrachten.

De vragen zijn een leidraad om het gesprek op gang te brengen. Ze zijn onderverdeeld in 5 blokken die in grote lijnen overeenkomen met de thematieken die centraal staan in het synodaal proces.

  • Dialoog in de kerk & dialoog met de wereld
  • Geloof en leven vieren
  • Onderscheiden en beslissen
  • Luisteren & het woord nemen
  • Tochtgenoot zijn & meedoen

Als de vragen te moeilijk zijn, mag je ze uiteraard aanpassen. In de toelichting bij het ganzenbord (op A4-formaat) vind je nog enkele hulpvragen en de uitleg van de verschillende figuren op het spelbord (dobbelsteen, gans, brug en lezend kind).

Nog een tip: bij de vragen staat vaak het woordje ‘Kerk’. Als kinderen of jongeren geen band hebben met de Kerk, kan je ook verwijzen naar christenen of gelovigen.

Downloads

Met dank aan het bisdom Palencia

Daarnaast zal Jong Bisdom Den Bosch in de komende maanden 3x een vragenlijst uitzetten voor kinderen/jongeren vanaf 12 tot 35 jaar, elk over één van de thema’s waar de Nederlandse bisschoppen de focus op leggen.

Hierbij dus vragenlijst 1 – https://forms.gle/QuSGLvYmpXFjSv969 – én alvast de uitnodiging voor woensdagavond 2 februari 2022 om 19.30 uur voor een online ontmoeting (één van de twee mag natuurlijk ook, maar beide is nog beter en leuker).

Raadpleeg de facebook pagina van JBDB

Mocht je daarover vragen hebben ben je van harte welkom bij diaken René Lamers 06-12428322 of bij één van zijn collega’s van JBDB.

 

Andere berichten