Brochure voor zondag 24 januari, Zondag van het Woord van God

21 januari 2021

Het Woord van God, de derde zondag door het jaar

 

Paus Franciscus heeft in 2019 een zondag van het Woord van God ingesteld. Die zondag is de derde zondag door het jaar. Dit jaar valt die zondag op 24 januari 2021, maar de paus onderstreept dat de aandacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zondag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel mogelijk de Bijbel ter hand te nemen. Om dit te stimuleren komt de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) met een brochure.

Deze brochure bevat teksten van de pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten en van de Katholieke Bijbelstichting. Ze kunnen helpen om in het gezin, thuis of in een kleine groep de Schrift te lezen, zich erop te bezinnen en er mee te bidden en te leven.

Door het woord gegrepen

Mgr. Liesen, referent voor Bijbel namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie schrijft in zijn inleiding bij de brochure: ‘Wie Jezus Christus wil leren kennen, moet de (gehele) Schrift lezen; dat houdt de heilige Hieronymus ons voor in zijn commentaar op de profeet Jesaja. Om de Schrift beter te begrijpen en om door het Woord gegrepen te worden is het goed –en zelfs nodig– je er dagelijks in te verdiepen.

De profeet Jesaja verwoordt het zo: “Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk. Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is, en uw loon aan iets wat niet verzadigt? Luistert aandachtig naar Mij, en gij zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven.” (Jesaja 55,1-3)’

Voorbereiding op het lezen van de Schrift

Mgr. Liesen beveelt diegenen die in de eucharistie of andere viering uit de Schrift lezen aan zich daar op voor te bereiden door zich in de Schrift te verdiepen. Door samen bijvoorbeeld ook de inleiding op het lectionarium te lezen en te bestuderen, ontstaat er meer inzicht in het dienstwerk van de lector en lectrice in de liturgie.

En hij zegt: ‘minstens op de Zondag van het Woord van God kan het Evangeliarium op een feestelijke manier worden binnengedragen door de diaken (en bij diens afwezigheid: de celebrant). Degene die de homilie verzorgt, kan op een bijzondere wijze stilstaan bij de rol van de Schrift in de liturgie, en vooral bij de rol ervan in het leven van elke christengelovige.’

Download hier de brochure.

Andere berichten