BLOG JBDB: PRAKTISCHE PSALMEN

2 mei 2022

We leven al twee jaar in een vreemde wereld, die gelukkig voor ons steeds normaler wordt. Tegelijkertijd is de wereld voor veel mensen, bijvoorbeeld in Oekraïne, ingrijpend veranderd. En dat geeft weer nieuwe zorgen. De gevolgen die de beslissingen van machtige mensen hebben, raken naast de gewone mensen vooral de kwetsbare mensen, en er is niets wat wij daar aan kunnen veranderen.

Dit zorgt bij mij voor onmacht en onbegrip, zorgen en verdriet, maar ook dankbaarheid voor de veilige omgeving waarin ik mag zijn. En al deze emoties komen ook voorbij in mijn gebeden. Want God is de belangrijkste reden waarom ik dankbaar kan zijn.

Terwijl ik in mijn gebed woorden zocht om die dankbaarheid te uiten, besefte ik me dat ik de woorden die ik vond ergens eerder had gehoord of gelezen. De woorden die ik vond kwamen uit de Bijbel, uit het boek Psalmen! En daarmee ervaarde ik voor het eerst bewust een connectie tussen mijn persoonlijk gebedsleven en de Bijbel.

Ik wist dat veel mensen kracht halen uit de psalmen, en dat het in het getijdengebed en bijvoorbeeld protestante kringen veel wordt gelezen en gebeden. Ik vond de teksten vaak mooi, maar het landde nooit helemaal. Tot ik mij, in dat moment van dankbaarheid, besefte dat de psalmen over emoties gaan. Een paar duizend jaar geleden ervaarden mensen dezelfde diepe dankbaarheid naar God die ik op dat moment voelde, en die hebben dit verwoord in liederen.

Na een kleine zoektocht op Google kwam ik erachter dat mijn openbaring niks nieuws is. Het is eigenlijk algemeen bekend dat de psalmen gedichten, liederen en gebeden zijn die lang geleden zijn gemaakt. Er zijn psalmen waarin wordt geklaagd, psalmen waarin wijsheid wordt gedeeld en psalmen waarin God wordt bedankt. En het is daarom ook dat de psalmen nog steeds heel actueel zijn: Ook in de 21e eeuw klagen we, zijn we boos, en willen we God danken.

Maar niet alle psalmen gaan over dankbaarheid. Veel meer emoties komen voor, zoals verdriet, woede, rouw, onmacht maar ook verwondering. Het boek Psalmen bevat dus eigenlijk een schat aan emoties waaruit wij ook vandaag de dag nog kunnen putten. De psalmen kunnen ons helpen om woorden te vinden voor wat wij ervaren, en om herkenning te vinden in woorden die lang geleden zijn opgeschreven. Hoewel ik ergens wel wist dat de psalmen veel worden gelezen om een reden, had ik er zelf nooit over nagedacht om ze te verwerken in mijn persoonlijk gebed. Terwijl ik toch regelmatig emoties als blijdschap, frustratie, verdriet en woede ervaar. En juist deze emoties mogen een plek hebben in mijn relatie met God, omdat mijn emoties onderdeel zijn van wie ik ben.

Nu zijn er 150 psalmen. En om de psalm te vinden die past bij hoe jij je voelt, is best wel een uitdaging. Daarom zou ik je willen uitnodigen om gewoon eens de Bijbel erbij te pakken, en te beginnen met lezen. Er zijn genoeg psalmen die mij niet meteen aanspreken, maar er is altijd wel een stukje waar ik wel iets aan heb. Dat ervaar ik dan als een mooie opening van mijn gebed, wat daar dan eigenlijk automatisch op volgt.

En mocht je het nou lastig vinden om te bidden met de psalmen, dan is de podcast ‘Bidden met psalmen’ een fijne tip. De podcasts nemen je mee in een gebed, gebaseerd op een bepaalde psalm, en helpen om verder na te denken over de psalm. De podcasts vind je hier:

https://biddenonderweg.org/artikel/bidden-met-psalmen-in-alle-dingen-god-liefhebben-en-dienen

Want, zoals staat beschreven in psalm 73:

“Vroeger was ik kwaad van binnen. Ik vond het leven niet eerlijk. Ik begreep er niets van, ook al was ik dicht bij U. Maar nu weet ik dat U er altijd voor mij bent. U houdt mijn hand vast, U leidt me en U geeft mij raad. En eens zult U mij bij U nemen.”

Aletta Steensma
JBDB

Andere berichten