Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan.

13 maart 2020
Voor onze parochie H. Johannes de Doper geldt het volgende:
 
– De maatregelen die op 28 februari al werden afgekondigd, zie website bisdom.
– Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart de volgende maatregelen: 
+ De vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
+ Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast (na 31 maart zal er overleg zijn met de vormheer over de mogelijkheden,
mede afhankelijk van de situatie betreffende het coronavirus).
+ Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Dit met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
+ Het bisdom ontraadt alle andere samenkomsten, zoals het Vastenproject, het drinken van koffie (bijvoorbeeld) na de viering, catechetische bijeenkomsten
(waaronder EHC, Vormsel etc.). A
ls parochie nemen wij dat advies over.
 
De bisschoppen hebben hiertoe besloten vanwege het Coronavirus.
De kerk mag wel open voor gebed.
 
Lees vooral en met aandacht de bisdom site:
 

Laten wij in gebed zijn voor de getroffenen door het coronavirus.
Het pastorale team en het parochiebestuur van H. Johannes de Doper.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Andere berichten