Bezinningsdag met Mgr. dr. R. van den Hout in de Veertigdagentijd

11 maart 2019

Zaterdag 23 maart 2019

Op zaterdag 23 maart 2019 organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) een bezinningsdag. Mgr. dr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, zal de lezing verzorgen.
Het onderwerp van zijn lezing is: Wat is er met de zonde gebeurd?
Gedachten bij de lezingen van de zondagen van de veertigdagentijd (Jaar C).

Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Mgr. van den Hout: “Het woord ‘zonde’ is in diskrediet geraakt. Toch komt het woord op cruciale momenten in de liturgie voor. Dus we moeten er iets mee! Hoe kunnen we weer zinvol over zonde spreken? Daar willen we in de lezingen naar zoeken.
Een paar gedachten: er is kwaad dat van buiten af op de mens afkomt, en er is kwaad dat van binnen uit de mens komt. Wat zijn de consequenties als we ons niet omkeren? Wat betekent het als we in de psalmen bidden: “God, wend uw aangezicht niet van ons af”? Hoe kunnen we de barmhartigheid van God ervaren?”

Het programma van de dag is als volgt:
09.30 uur: Mogelijkheid om deel te nemen aan de Eucharistieviering in de Sacramentskerk
10.00 uur: Inloop met koffie en thee
10.30 uur: Welkom, lezing door Mgr. dr. Ron van den Hout, gelegenheid om vragen te stellen
12.30 uur: Afsluitend gebed
12.45 uur: Lunch
13.30 uur: Afsluiting

Locatie van de dag is de tuinzaal van Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300, Nijmegen.
Voor meer informatie: www.parochiespiritualiteit.org

(Foto: Wim Koopman)

Andere berichten