Aanvulling op de brochure ‘Een Kerkelijke Uitvaart’

15 september 2020

Kerkelijke uitvaart

Op onze website www.heiligejohannesdedoper.nl treft u onder de knop ‘U wilt graag…’
het onderwerp ‘Een Kerkelijke Uitvaart’ aan. De digitale brochure geeft u informatie over onder andere het afscheid in de kerk of in het crematorium. Deze brochure (2016) ligt achter in iedere kerk van onze parochie.

De informatie in de brochure zal echter niet iedereen bereiken, vandaar dit artikel in ons parochieblad D’n Doper. Enerzijds om u nogmaals te wijzen op de informatie op onze website en op de brochure in de kerken, anderzijds om u te informeren op basis van vragen die ons vanuit de parochie bereiken.

Hopelijk vindt u de antwoorden op uw vragen. Mocht dat echter niet het geval zijn, dan bent u van harte welkom op één van onze secretariaten. Bellen of mailen mag natuurlijk ook. Voor de openingstijden raadpleeg onze website of pagina 2 van ons parochieblad.

Aanvullende informatie op onze brochure ‘Een Kerkelijke Uitvaart’:

  • Er is de mogelijkheid om het afscheid alleen bij het graf te laten plaatsvinden.
  • Met toestemming van het parochiebestuur is het mogelijk om een niet-gelovige of anders-gelovige te begraven op één van de kerkhoven in onze parochie.
  • Met toestemming van het parochiebestuur en het pastorale team (in verband met de uitvaart) is het mogelijk om als parochiaan van elders begraven te worden op één van de kerkhoven in onze parochie.
  • Indien het afscheid alleen in het crematorium plaatsvindt, kan de urn bijgeplaatst worden in een bestaand graf, in een urnengraf of in een urnenmuur (indien mogelijk).

 

Parochiebestuur
H. Johannes de Doper

Andere berichten