Aankondiging webinar Fratelli Tutti jan 2021

16 december 2020

Een hartstochtelijk pleidooi voor universele broederschap

 

In zijn nieuwste encycliek Fratelli Tutti werkt Paus Franciscus typisch franciscaanse thema’s uit als barmhartigheid, respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede en verzoening. Het vormt daarmee een prachtig tweeluik met zijn eerdere encycliek Laudato Si uit 2015, waarin de verbondenheid met de schepping centraal staat. Paus Franciscus daagt ons in zijn nieuwe encycliek uit om na het crisisjaar 2020 te werken aan een mondiale samenleving waarin kwetsbare groepen de kans krijgen om een waardig leven te leiden en om er gezamenlijk voor te zorgen dat er toekomst is voor de generaties die na ons komen. Hij biedt ons een hoopvol perspectief.

Om de boodschap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, organiseert de Laudato Si-werkgroep Nederland in samenwerking met Vastenactie een webinar op vrijdag 29 januari, van 14.00 u. tot 16.15 u.

Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si-werkgroep, zal een algemene inleiding houden over de nieuwe encycliek. Broeder Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreligieuze dialoog in de 21e eeuw. Prof. dr. Fred van Iersel zal ingaan op de vernieuwing van het kerkelijk denken over oorlog en vrede in de nieuwe encycliek. Kleine Zuster Els van Jezus zal vertellen hoe de universele broederschap van de zalige Charles de Foucauld nu wordt beleefd.

Het webinar is gericht op parochianen, leden van religieuze instituten en leden van katholieke lekenbewegingen en ieder die zich intereseert in de visie van paus Franciscus. Deelname is gratis. Aanmelden kan via Vastenactie: info@vastenactie.nl

Meer informatie en het programma (ook onderstaand) is te vinden op www.laudato-si.nl en www.knr.nl

De Laudato Si-werkgroep Nederland is een initiatief

van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

en de Konferentie Nederlandse Religieuzen

 

Programma webinar
Fratelli Tutti, een hartstochtelijk pleidooi
voor universele broederschap’

 

13.30 u.:              Deelnemers kunnen inloggen

14.00 u.:              Welkom door Peter van Hoof, directeur Vastenactie en moderator

14.05 u.:              Mgr. Gerard de Korte: Fratelli Tutti, een algemene inleiding

14.25 u.:              Br. Theo van Adrichem ofm: Fratelli Tutti en interreligieuze dialoog

14.45 u.:              Prof. dr. Fred van Iersel: Fratelli Tutti en de vernieuwing van het kerkelijk denken over oorlog en vrede

15.05 u.:              Pauze

15.10 u.:              Kleine Zuster Els van Jezus: Fratelli Tutti en universele broederschap

15.30 u.:              Groepsgesprekken

15.55 u.:              Korte terugkoppeling vanuit elke groep

16.05 u.:              Mededelingen

16.15 u.:              Sluiting

Andere berichten