Aangepast Vieringenrooster

12 november 2020

In verband met het Corona virus en de daarmee gepaard gaande maatregelen van het RIVM en de protocollen van de Nederlandse bisschoppen (zie ‘Over ons’ en tabblad ‘Corona-dossier’) is het vieringenrooster voor de maanden november en december aangepast.

Het betreft met name dat er geen koren zingen en het aantal vieringen met Kerstmis is aangepast.

Uiteraard is dit onder voorbehoud van het verloop rondom het Corona virus en de mogelijke wijzigingen van de maatregelen.

Andere berichten