500 Jaar Reformatie

14 juli 2017

500 Jaar Reformatie

In september van dit jaar zal de estafette van 500 jaar Reformatie de classae van de protestante kerk in Brabant en Noord-Limburg enkele plaatsen in Brabant aandoen alsook in Gennep.
Deze rondgang, die najaar 2016 begonnen is en op 31 oktober 2017 eindigt, heeft uiteraard als thema 500 jaar reformatie vieren en gedenken.
Iedereen kan daaraan deelnemen. Er worden enkele oecumenische viering georganiseerd o.a. in ’s-Hertogenbosch en ook een ontmoeting met de leden van andere kerken (zie bijlage).

Het is opmerkelijk hoe groot de interesse is om Luther te leren kennen vooral aan katholieke zijde. Aan protestante zijde is de interesse opmerkelijk meer getemperd.
Tijdens de ontmoeting in Eisenach die wij hadden in het voorjaar 2017, was er een tentoonstelling in het Luther-huis. Deze tentoonstelling was in 3d opgezet en gaf een mooi beeld hoe de aanvankelijke tegenstelling langzaam convergeerde naar een beter begrip en respect voor Luthers werken.
Op de tentoonstelling waren er verscheidene uitspraken van onze tijd te zien hoe Luther anders gewaardeerd wordt in onze kerk. Paus Johannes XXIII, Paus Paulus de VI en vooral de achtereenvolgens verschillende prefecten van de congregatie voor de eenheid lieten zich in lovende woorden uit over Luther. Zo zegt kardinaal Willebrands over Luther: ‘Hij is Vader van het geloof’. Dat is geen geringe uitdrukking die alleen maar van één bijbels figuur ook gezegd wordt: Abraham.
Voor wie zelf nog eens wat meer over Luther en de werking van Luther wil weten, is er op het moment veel interessante literatuur. Veelal in het Duits maar ook vertaald in het Nederlands. Luther voor katholieken van Stephan Mokry is een mooi boek dat eenvoudig inzicht geeft in wie Luther is en wat hij nu voor ons kan betekenen.

drs T.H.M. Sip
bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene

 

2017-05-13 Flyer 500 Reformatie Brabant_Reduced

Andere berichten