Week van de Ontmoeting

Event details

  • vrijdag | 17 June 2017 to vrijdag | 23 juni 2017
  • De hele dag

De ‘Week van Ontmoeting’ is een actieweek van ontmoeten!

Deze ‘Week van Ontmoeting’ is ervoor bedoeld om ons als parochianen met elkaar te laten groeien in gemeenschapszin en in band met elkaar, in geloof, hoop en liefde. In gemeenschap ook in, door en met God, Vader, Zoon en Geest.

Huisbezoek
Tijdens deze week gaan groepen parochianen op huisbezoek bij mede-parochianen om in persoonlijk contact te komen met anderen, hen te leren kennen, met hen samen te zijn en hen uit te nodigen samen het geloof te (komen) vieren in de parochie. Het idee is om (opnieuw) contact te leggen met ouderen en jongeren, met zieken en eenzamen, met eenieder die bezoek wil ontvangen.

Vieringen
Ter ondersteuning van de huisbezoeken en de andere activiteiten wordt er dagelijks tijdens de Aanbidding, de Eucharistieviering en andere gebedsmomenten gebeden. Speciaal zijn de vier parochiële locaties ‘n dag voor een Eucharistieviering uitgenodigd, er zal dan voor deze locatie worden gebeden.

Activiteiten
Naast huisbezoeken vinden er ook andere activiteiten plaats; koffiedrinken na de Mis, een bijeenkomst voor dementerenden, een filmavond en een aantal lezingen.

Jezus Christus navolgen
Deze ‘Week van Ontmoeting’ heeft als thema: Jezus Christus navolgen. Het gaat er in ons leven om Hem na te volgen. Dit zou kunnen inhouden dat wij als parochianen voor elkaar bidden, anderen bezoeken, er voor de ander zijn, en in gemeenschap samen optrekken en ons laten inspireren, en naar elkaar luisteren, met elkaar vieren en van elkaar leren. Kortom, saamhorigheid beleven.
Zo mogen en kunnen wij de éne familie van God vormen!

U bent van harte uitgenodigd !
Heel welkom !

Het programma treft u ook aan op deze website, onder de kop ‘Over ons’ klikt u op het onderste tabblad ‘Activiteiten en Vieringenprogramma’.