Oecumenische viering

Event details

  • zaterdag | 21 January 2018
  • 08:00

Bidweek van de Eenheid
Binnenkort zal weer de bidweek van de Eenheid starten. Deze zal zijn van 21 t/m 28 januari 2018.

In onze parochie willen wij de oecumenische contacten onderhouden en vierend bevestigen.
De oecumenische viering zal zijn op zondag 21 januari om 10.00 uur in de Garnizoenskerk te Ravenstein.
Het thema is gebaseerd op de doortocht door de Rode zee of Schelfzee (Exodus 15,1-21) met als titel: Recht door zee.

Gods rechterhand
In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over hoe ontzagwekkend krachtig Gods rechterhand is. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde. Het was Gods rechterhand die Israël bevrijdde uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig statement, het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit.

Van harte welkom hiervoor.