Lezing: Het belang van water en de relatie met het milieu.

Event details

  • maandag | 14 May 2019
  • De hele dag

Hoe ziet onze toekomst eruit?

Water is essentieel voor het leven en dus voor een duurzame relatie tussen mens en natuurlijke omgeving. In deze zin is water een kostbare resource. Maar water kan ook een bedreiging vormen. Water issues (bv. te veel, te weinig, te vuil) beïnvloeden de levens van vele mensen over de gehele wereld zowel direct als indirect, omdat water ook nodig is voor landbouw (voedsel) en energie.

In deze lezing analyseert Norbert Kuipers het grote belang van water voor ons leven en onze omgeving. Tevens worden de huidige en toekomstige uitdagingen geschetst die voortkomen uit bevolkingsgroei, klimaatverandering en milieu, voedselzekerheid, enz. Ook zal ingegaan worden hoe we hierop anticiperen door ontwikkeling van nieuwe concepten, zoals dat van een circulaire economie, en innovatieve technologieën. Tenslotte kijken we naar de rol die water speelt in het christelijk geloof: Bijbel en traditie, liturgie en sacramenten.

Norbert Kuipers (1967) heeft Chemische Technologie gestudeerd aan de Universiteit Twente en is gepromoveerd in Groningen. Hij is werkzaam geweest in het bedrijfsleven, aan de Universiteit Twente en bij het onderzoeksinstituut TNO. Sinds januari 2018 is Norbert werkzaam als senior wetenschapper aan Wageningen Universiteit en Research. Zijn onderzoek concentreert zich op de scheiding en zuivering van waterige stromen en in het bijzonder op de zogenaamde Water-Food-Energy-nexus.

Tijdstip: Dinsdag 14 mei 2019 om 19.30 uur
Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee.

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 1, Schaijk

We heten u van harte welkom!