Persbericht: H. Luciakerk Ravenstein

PERSBERICHT (namens de Parochie Heilige Johannes de Doper te Schaijk) Rond de H. Luciakerk te Ravenstein is in de afgelopen weken veel commotie ontstaan. Voor zowel de parochie alsook het bisdom is het uitgangspunt dat het monument als beeldbepalend gebouw in stand blijft. Enkel de toekomstige eigendomssituatie en het gebruik...

Lees verder

St. Rochus

Zondag 18 augustus is de feestdag van St. Rochus dat tijdens de H. Eucharistieviering in de St. Vincentius kerk te Deursen om 11.00 uur wordt gevierd. Daarna volgt de processie naar de St. Rochuskapel alwaar de ‘Rochuskaars’ door een ‘nieuwe’ kaarsdrager wordt geplaatst en een bloemenhulde wordt gebracht aan Maria....

Lees verder

Mededeling

In de parochie van de H. Johannes de Doper wordt ook door de week elke dag de eucharistie gevierd. Deze H. mis vindt plaats in de kerk van Schaijk. Vanwege de pastorale noodsituatie van de tijdelijke sluiting van de St. Luciakerk in Ravenstein, zal deze stille H. mis vanaf januari...

Lees verder

Jubileum Huisselings Koor

Thé Arts 70 jaar jaar lid van Het Huisselings Koor. Begin november 2017 verscheen in het weekblad Regio Oss een artikel van de hand Bert van der Linden over het jubileum van Thé. Op 19 november 2017 tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest werd Thé samen met zijn echtgenote Gerda omringd door...

Lees verder

Bisdomreis naar Lourdes

Bets Wiegmans uit Deursen op Pelgrimstocht naar Lourdes.   Bets Wiegmans-Strik heeft van 14 tot 21 oktober een indrukwekkende reis gemaakt. Ze is met een goede kennis, Wilma Hoefnagel uit Haren, een week naar bedevaartsoord Lourdes in het zuiden van Frankrijk geweest. Aanvankelijk zou zij met haar zus Sjaan die...

Lees verder

Einde Gemengd Koor 4 D’s nu definitief

Op de dag van patroonheilige St.Cecilia, zaterdag 18 november, is het Gemengd Zangkoor 4 D’s definitief opgehouden te bestaan. Vele tientallen jaren zorgde het koor tijdens plechtige missen, uitvaarten en andere bijeenkosten voor de muzikale omlijsting. Het laatst nog tijdens de Rochusviering in Deursen. Doordat er al vele jaren geen...

Lees verder

St. Lucia kerk Ravenstein

Parochie H. Johannes de Doper St. Lucia kerk Ravenstein, november 2017. Aan de bewoner, Het zal u niet zijn ontgaan dat de Sint Luciakerk te Ravenstein reeds geruime tijd gesloten is vanwege een onveilige situatie door vallend stucwerk van het plafond. Om tot een duurzame oplossing te komen omtrent de...

Lees verder