Tarieven

Nieuwe tarieven met ingang van 1 juli 2024

De parochie hanteerde, voor de diverse kerklocaties, nog verschillende tarieven. We hebben als parochiebestuur besloten nog maar één tarief te gaan hanteren voor de gehele parochie. Dit is overzichtelijk en duidelijk. De tarieven zijn gebaseerd op de adviestarieven van het Bisdom en gaan in per 1 juli 2024. Hierdoor worden de meeste tarieven verhoogd. Jaarlijks (per 1 januari) zullen de tarieven worden geactualiseerd aan de hand van de adviestarieven van het Bisdom.

Namen het Parochiebestuur,

Peter Swinkels, penningmeester

Overzicht nieuwe (begraafplaats) tarieven