Koning Christus dienstbaar volgen

Woord ter bemoediging (23 november 2020) Afgelopen zondag vierden wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een soort Oudjaar dus. Wie wilde, kon in ’s-Hertogenbosch al oliebollen eten want een oliebollenkraam staat voor de Sint Jan. Met het hoogfeest van Christus Koning hebben wij de kern van ons geloof...

Lees verder

De digitale adventskalender gaat bijna online! 

Nog maar heel even en dan is het zover: dan begint Advent, de periode waarin we verwachtingsvol uit mogen kijken naar Kerstmis!  Het blijft onzeker hoe de komende maanden zullen gaan verlopen, maar om Advent toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan heeft het team Familiepastoraat een ‘digitale Adventskalender’ in het leven...

Lees verder

Advent | digitale adventsretraite

Zondag 29 november is de eerste zondag van de advent.   Een periode breekt aan waarin je jezelf voorbereidt en uitziet naar de komst van het Kerstkind, Jezus Christus. Het bijwonen van de vieringen om daar samen naar toe te leven is voor velen al jaren een vanzelfsprekendheid. Dat hoort...

Lees verder

Red Wednesday 25 november

Red Wednesday Initiatief van Kerk in Nood   Aandacht voor vrijheid van godsdienst en vervolging van christenen   Op woensdag 25 november worden in heel Nederland kerken rood verlicht om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van...

Lees verder

Aangepast Vieringenrooster

In verband met het Corona virus en de daarmee gepaard gaande maatregelen van het RIVM en de protocollen van de Nederlandse bisschoppen (zie ‘Over ons’ en tabblad ‘Corona-dossier’) is het vieringenrooster voor de maanden november en december aangepast. Het betreft met name dat er geen koren zingen en het aantal...

Lees verder

FEEST IN EEN DONKERE TIJD

Beste broeders en zusters, Velen van u zullen het met mij eens zijn dat onze tijd lastig en duister is. De coronacijfers zijn hoog en de samenleving is voor een deel weer tot stilstand gekomen. Steeds luider klinken opnieuw de zorgelijke verhalen uit onze ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Niet weinig mensen...

Lees verder

Webinars vanaf 5 februari 2021

Fratelli tutti Een inspirerende encycliek over broeder- en zusterschap en een rechtvaardiger wereld. Verken in negen bijeenkomsten de belangrijkste aspecten van deze encycliek in het licht van hedendaagse thema’s als armoede, zorg, duurzaamheid en leiderschap. Aanmelden: www.tiu.nu/FratelliTutti

Lees verder

E.H.C. en H.V.

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Corona virus laat het nog enige tijd op zich wachten om voor het jaar 2021 een planning te kunnen maken voor de kinderen die het sacrament van hun Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel willen ontvangen. In onze Nieuwsbrief, waarvoor u zich aan kunt...

Lees verder