Woorden van inspiratie

Op zoek naar woorden van inspiratie? Zo trof ik vanochtend op de St. Gerarduskalender (www.kloosterwittem.nl) het volgende aan: “Elke dag brand ik verder op van nieuwsgierigheid waartoe God mij heeft geschapen.” Hoe passend bij de bijbellezing van vandaag uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 14, verzen 1 tot en met...

Lees verder

Maria en de coronacrisis

Mei 2020 verloopt heel anders dan de andere meimaanden binnen ons bisdom. Dit jaar zijn er geen grootste publieke vieringen en geen processies. Dat geldt niet alleen voor de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch maar ook voor alle andere Mariaoorden binnen ons diocees. Voor velen maakt dat het verdriet om de...

Lees verder

Roepingenzondag 2020

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2020 is dat op (2 en) 3 mei. Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Als motto is dit jaar...

Lees verder

Meimaand Mariamaand: hoe zat dat ook alweer?

Voor katholieken is het een vanzelfsprekendheid: mei is de maand waarin Maria feestelijk wordt geëerd. Maar waar komt die devotie eigenlijk vandaan? Hoe is dat gebruik ontstaan? En op basis van welke bronnen? Met enige goede wil kun je een enkele aanzet aanwijzen in de middeleeuwen, maar van volksdevotie is nog...

Lees verder

Zesde woord ter bemoediging

Een klein feest in een onzekere tijd. Afgelopen zaterdag, het feest van de heilige Marcus, was ik in het Stadsklooster van de Franciscanen in ’s-Hertogenbosch. De reden was bijzonder. Ik mocht broeder Jan ter Maat ofm tot diaken wijden. Broeder Jan is op weg naar zijn priesterwijding in het najaar....

Lees verder

Vijfde woord ter bemoediging

Gaan wij binnenkort morren? Over verbondenheid en belangen. Vrijheid is in onze huidige samenleving een belangrijke waarde. Binnenkort vieren wij weer het herstel van onze vrijheid na vijf jaren van onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Samen stil staan bij 75 jaar vrijheid’ vormt het motto van het Nationaal Comité 4...

Lees verder

Vierde woord ter bemoediging

GOD EN CORONA: Straf van God? Een beschouwing in het licht van kruis en opstanding. Buiten maar ook binnen de Kerk zijn stemmen die het coronavirus zien als een straf van God. In dit vierde Woord ter bemoediging plaats ik daar grote vraagtekens bij. Laten wij niet te gemakkelijk denken...

Lees verder

Paasbrief Nederlandse Bisschoppen

‘Deze Goede Week, die met Palm­zon­dag begon, verloopt heel anders dan ons ver­trouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Neder­landse Bis­schop­pen voor Pasen 2020 aan de gelo­vi­gen schrijven. Met deze brief willen ze ie­der­een bemoe­digen nu het Hoog­feest van Pasen niet...

Lees verder