Stille Omgang 2021 in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart alleen online

23 februari 2021

De organisatie (Het Gezelschap) van de Stille Omgang heeft besloten dat van­wege de hui­dige strenge beperkende maat­regelen in verband met de coronapandemie de Stille Omgang op 21 maart 2021 niet op de gebruike­lijke manier door zal gaan. In plaats daarvan wordt een online omgang voor­zien met Eucha­ris­tie­vie­ring via livestream en een video van de route.

Het Gezel­schap van de Stille Omgang vraagt de Zustergezel­schappen elders in het land om niet in groepen naar Am­ster­dam te reizen. Mochten de regels het op 21 maart toelaten, dan kunnen deelnemers op eigen ini­tia­tief de route lopen, maar zon­der super­vi­sie en organi­sa­tie door Het Gezelschap. Er zijn dan dus geen toilet­wa­gens, geen lei­ders langs de route en er is geen open­stel­ling van de Lutherse Kerk.

Het Gezel­schap van de Stille Omgang organiseert een speciale mis in Am­ster­dam die online te volgen is. Nadere berichtgeving en de link naar het betreffende Youtube-kanaal volgen via www.stille-omgang.nl. Er wordt ook een video gemaakt van de route van de Stille Omgang, die na de mis wordt uitgezon­den op het­zelfde kanaal.

‘Bedroefd maar in Christus verbon­den’

De organisatie laat weten ‘ongelooflijk bedroefd’ te zijn omdat dit jaar opnieuw gebroken worden met de eeuwen­lange traditie van pelgrimage voor de Stille Omgang naar Am­ster­dam. Wel willen ze in de nacht van de Stille Omgang met in­di­vi­duen of paren de route in gebed gaan lopen om zo toch de traditie in ere te houden. Ook hoopt men door de digitale ont­moe­ting toch een saam­ho­rig­heid en ver­bon­den­heid te kunnen creëren die gevoeld zal wor­den. ‘We ont­moe­ten elkaar in gebed en in de weten­schap dat we via de eucha­ris­tie met elkaar door Christus verbon­den zijn.’

Meer in­for­ma­tie: www.stille-omgang.nl

Andere berichten