Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om...

Lees verder

Bisschoppen in overleg over versoepeling coronamaatregelen R.-K. Kerk vanaf 25 september

15 september 2021 De Nederlandse Bisschoppen overleggen naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september, komende dagen over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere berichtgeving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.  ...

Lees verder

De Wereldjongerendagen beginnen nu!

Nu er weer meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen. Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit. De internationale WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden in 2023 plaats in Portugal....

Lees verder

HET NIEUWE NORMAAL IN ZICHT

Broeders en zusters, Sinds de coronapandemie in maart vorig jaar begon, heb ik 30 Woorden van Bemoediging voor de gelovigen van ons bisdom geschreven. Een eerste reeks van 12 brieven schreef ik tijdens de eerste crisis. Deze brieven zijn in september vorig jaar gebundeld in het boek Het verdriet van Brabant. Helaas...

Lees verder

Parochiële feesten

Patroonsfeest St. Jan te Neerlangel in besloten kring Hoewel het licht aan het eind van de tunnel meer en meer in het zicht komt rondom corona, is het nog niet mogelijk het St. Jansfeest te vieren zoals wij dat gewend zijn. Het Gilde van Neerlangel zal in besloten kring en...

Lees verder

Helpende handen gevraagd…

Een activiteit op Eerste Pinsterdag voor gezinnen met jonge kinderen in onze parochie werd goed bezocht en gewaardeerd. Reden voor deze oproep aan u, die graag mee wilt denken om dit een goed vervolg te geven. Ik ben op zoek naar 8 mensen die samen met mij van gedachten daarover...

Lees verder

Nieuwsbrief van Jong Bisdom Den Bosch

De Mariamaand is alweer voorbij, maar het is nooit te laat om van Maria te leren. En dat mei ook uitnodigt tot nieuwe plannen, kunnen we zien in deze nieuwsbrief die vooruitblikt naar een aantal activiteiten in juni. Of in de blog van afgelopen maand, die aandacht schenkt aan verschillende...

Lees verder

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een...

Lees verder