“Een brug bouwen” van James Martin SJ

Parochie H. Johannes de Doper te Schaijk stelt “Een brug bouwen” van James Martin SJ gratis beschikbaar De parochie H. Johannes de Doper te Schaijk stelt een groot aantal exemplaren van “Een brug bouwen” van James Martin SJ gratis beschikbaar. Op deze manier wil de parochie bruggen bouwen. “Het is...

Lees verder

Diaconale onderscheiding

Het Valentijntje.   De heer Rien Bens uit Koolwijk was blij verrast toen hij – in aanwezigheid van zijn vrouw Corrie en van de Parochiële Werkgroep Activiteiten – op zaterdag 17 februari 2018 vanwege zijn grote inzet en betrokkenheid “het Valentijntje”, de parochiële diaconale onderscheiding, in ontvangst mocht nemen. Wij...

Lees verder

Project ‘Geloven Thuis’

‘Geloven Thuis’ is in 2004 ontstaan op initiatief van enkele projectpartners uit het katholieke veld, in samenwerking met het aartsbisdom Mechelen-Brussel in België. De huidige dragende partners zijn het “Centrum Parochiespiritualiteit” in Nijmegen en “Adveniat Geloofseducatie” in Baarn. Het project bestaat uit producten en uit de website www.geloventhuis.nl. U kunt...

Lees verder

Week van de eenheid

Oecumenelezing 15 januari 2018 De oecumenische avond in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen wordt gehouden op maandagavond 15 januari 2018. Om 19.00 uur is er een vesper in de Sint Jan, om 20.00 uur is er een lezing in de Grote Kerk. Dit jaar heeft de voorbereidingsgroep...

Lees verder

Een poule van koorzangers: Iets voor u!?

Een poule van koorzangers: Iets voor u!? Binnen onze parochie H. Johannes de Doper zijn diverse koren actief, die hun bijdrage leveren aan diverse kerkvieringen, waaronder ook aan uitvaarten. De parochie bestaat uit vier locaties, te weten: – Schaijk, met kerken in Reek en Schaijk. – Herpen, met de kerk...

Lees verder

Jongerencollecte 2017

In het weekend van 18-19 november vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke Jongerencollecte plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in ons eigen bisdom. Nog lang niet bij alle parochies in ons bisdom is deze nationale jongerencollecte bekend. Om...

Lees verder