Pinksteren 2020

FEEST VAN DE HERSCHEPPING Het Paasfeest, Hemelvaart en ook het Pinksterfeest vieren wij dit jaar met gesloten kerkgebouwen. Vanaf half maart waren omwille van de volksgezondheid, in de ogen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen, stringente regels noodzakelijk. Met name ouderen zijn extra kwetsbaar voor het rondwarende virus. En...

Lees verder

5 jaar encycliek Laudato si’

5 jaar encycliek Laudato si’ Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze...

Lees verder

Studeren aan het Sint-Janscentrum

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen passages die handelen over het interne leven van de gemeenschap af met passages die handelen over het leven van deze gemeenschap naar buiten. Een aantal gebeurtenissen situeren zich als het ware in het huis van de...

Lees verder

Kevelaer Bedevaart voor dit jaar afgelast

Het blijft iets bijzonders houden, ik bedoel als je op de lopende band staat op Schiphol. Je gaat ineens veel sneller vooruit en ik kijk dan met een meewarige glimlach opzij naar mensen, die de menselijke lopende band bewust ontlopen of vergeten. Een elektronische vrouwenstem boven je hoofd waarschuwt, dat...

Lees verder

Woorden van inspiratie

Op zoek naar woorden van inspiratie? Zo trof ik vanochtend op de St. Gerarduskalender (www.kloosterwittem.nl) het volgende aan: “Elke dag brand ik verder op van nieuwsgierigheid waartoe God mij heeft geschapen.” Hoe passend bij de bijbellezing van vandaag uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 14, verzen 1 tot en met...

Lees verder

Maria en de coronacrisis

Mei 2020 verloopt heel anders dan de andere meimaanden binnen ons bisdom. Dit jaar zijn er geen grootste publieke vieringen en geen processies. Dat geldt niet alleen voor de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch maar ook voor alle andere Mariaoorden binnen ons diocees. Voor velen maakt dat het verdriet om de...

Lees verder

Roepingenzondag 2020

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2020 is dat op (2 en) 3 mei. Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Als motto is dit jaar...

Lees verder