Week van Ontmoeting

Activiteit details

 • donderdag, 21 mei 2020
 • 08:30

Donderdag 21 mei 2020 tot en met zondag 31 mei 2020 is de “Week van Ontmoeting”.

“Gods beweging brengt in beweging”

De Week van Ontmoeting is:

 • samen gemeenschap (op-)bouwen,
 • door ontmoeting met elkaar groeien in gemeenschap(-szin),
 • om een band met elkaar opbouwen, in geloof, hoop en liefde,
 • in gemeenschap ook in, door en met God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
 • bidden, dienstbaar zijn en samen vieren,
 • de éne familie van God vormen!

De Week van Ontmoeting is:

 • bij medemensen op huisbezoek gaan,
 • met hen in (persoonlijk) contact komen,
 • hen ontmoeten en leren kennen,
 • met hen samen zijn,
 • hen uitnodigen, in geloof, liefde en hoop,
 • vieren en beleven van Jezus’ gemeenschap!

De Week van Ontmoeting is:

 • uitgenodigd worden om deel te nemen aan vieringen, zoals de Aanbidding, de Eucharistieviering en andere gebedsmomenten,
 • uitgenodigd worden om deel te nemen aan activiteiten, met ontmoeting en gezelligheid, met inhoud en diepgang.

Van harte uitgenodigd!

Onderstaand het programma:

+ Hoogfeest van Hemelvaart
Hemelvaartsdag is de veertigste Paasdag, waarop de blijvende aanwezigheid van Jezus Christus, die ten hemel naar God de Vader is gevaren, onder ons wordt gevierd als de verheerlijkte Heer.

Donderdag 21 mei: Opening van de Week van Ontmoeting!

08.30 uur tot 09.00 uur –  Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk

  Aanbidding is “een daad van geloof en gebed tot de Heer
  Jezus, die werkelijk aanwezig is in het Altaarsacrament (…). (…)
  Jezus’ blijvende aanwezigheid onder ons en met ons, een concrete,
  nabije aanwezigheid te midden van onze huizen, als het Kloppende
  Hart van (…) het grondgebied en zijn verschillende expressies en
  activiteiten” (paus Benedictus XVI, Sacramentsdag 2012).
09.30 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
Vrijdag 22 mei
08.30 uur Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
09.00 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
10.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen
12.00 uur  
14.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen
16.00 uur  
19.30 uur- Ontmoetingsavond, op een bekende ‘geheime’ (?!) plek in Schaijk,
22.00 uur een avond vol met creativiteit, amusement, gezelligheid en inhoud

Zaterdag 23 mei

16.30 uur- Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
17.00 uur  
17.30 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
19.00 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Reek
19.15 uur Koffie/theedrinken met gelegenheid tot ontmoeting
  Locatie: Parochiezaal, Heijtmorgen, Reek
Zondag 24 mei
08.00 uur- Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
08.30 uur  
09.30 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
 • Maandag 25 mei

10.00 uur-  Huisbezoeken in de diverse dorpen
12.00 uur

14.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen
16.00 uur  
18.00 uur Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk,
18.30 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Reek

 

Ook is de Aanbidding “(s)amen langere tijd in stilte bij de Heer verblijven die in Zijn sacrament aanwezig is”. Het “is één van de meest authentieke ervaringen van ons Kerk-zijn, die complementair begeleid wordt door die van de Eucharistieviering”.

 

De Eucharistie is “waar naar Gods woord geluisterd wordt, gezongen wordt, waar men samen tot de tafel van het Levensbrood nadert. Gemeenschap en contemplatie kunnen niet gescheiden worden, zij gaan samen. Om echt met een andere persoon te communiceren, moet ik haar kennen, in stilte bij haar kunnen zijn, naar haar luisteren, liefdevol naar haar kijken. Echte liefde en ware vriendschap leven altijd van deze wederkerige blik, innige, welsprekende stilte, vol eerbied en verering, zodat de ontmoeting diep, persoonlijk beleefd wordt (…)” .

 

Wat het sacrale van de Eucharistie betreft, de eredienst, kan men zeggen dat “het centrum van de eredienst niet meer in de oude rituelen en offers ligt maar in Christus zelf, in Zijn Persoon, Zijn leven, Zijn Paasmysterie”. En “dat het zijn voltooiing gevonden heeft in Jezus Christus, Gods mens geworden Liefde”.

 

Jezus “heeft (…) zichzelf in de plaats van de oude offers gesteld, doch Hij deed dit in een ritueel, dat Hij Zijn apostelen bevolen heeft voort te zetten als het hoogste teken van het echte Sacrale, dat Hijzelf is. Met dit geloof, (…), vieren wij (…) iedere dag het Eucharistisch mysterie en aanbidden wij het als het centrum van ons leven en het hart van de wereld” (paus Benedictus XVI, Sacramentsdag 2012).

 • Dinsdag 26 mei
10.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen
12.00 uur  
14.00 uur- Leuke activiteit met en voor de dementerende bewoners 16.00
  uur van Vierhoven
  Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 1, Schaijk
18.00 uur Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
18.30 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk

19.30 uur      Lezing: Gedachten over zending in tijden van “missionaire mode”.

 • Woensdag 27 mei
08.30 uur- Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
09.00 uur  
09.00 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
09.45 uur Koffie/theedrinken met gelegenheid tot ontmoeting
  Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 1, Schaijk

10.00 uur-      Huisbezoeken in de diverse dorpen
12.00 uur

14.00 uur-      Huisbezoeken in de diverse dorpen
16.00 uur

19.30 uur     FILM “Bright Star”

Bright Star is een romantische filmtragedie, gebaseerd op de laatste drie levensjaren van de Engelse dichter John Keats (1795-1821) uit de Romantiek. De titel verwijst naar een sonnet van Keats, Bright star, would I were stedfast as thou art.

De laatste twee zinnen van Bright star luiden: “Still, still to hear her tender-taken breath. And so live ever – or else swoon to death”.

Een van de bekendste zinnen uit een van de brieven van John Keats aan Fanny Brawne is die van 3 juli 1819:
I almost wish we were butterflies and liv’d but three summer days

— three such days with you I could fill with more delight than fifty common years could ever contain”.

De Britse zanger en activist Bob Geldof schreef: “Keats’s eigen gevoeligheid (sensitivity) en verbeelding (imagination) maakten hem veel te vatbaar voor de ontberingen van de liefde”.

 • Donderdag 28 mei

10.00 uur-  Huisbezoeken in de diverse dorpen
12.00 uur

14.00 uur-  Huisbezoeken in de diverse dorpen
16.00 uur

18.00 uur     Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk

18.30 uur-  H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
19.15 uur

 • Vrijdag 29 mei
08.30 uur- Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
09.00 uur  
09.00 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
09.45 uur Koffie/theedrinken met gelegenheid tot ontmoeting
  Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 1,
  Schaijk
10.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen
12.00 uur  
14.00 uur- Huisbezoeken in de diverse dorpen
16.00 uur  

 

 • Zaterdag 30 mei

Deze dag is de Hoop-Tour-dag!

Programma:

09.30 uur-  Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
16.00 uur

14.00 uur-  Huisbezoeken in de diverse dorpen
16.00 uur

14.00 uur-  ‘Naar buiten’
16.00 uur

+ Hoogfeest van Pinksteren

17.30 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
19.00 uur H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Reek

 

U bent van harte uitgenodigd! Heel welkom!

“Gods beweging brengt in beweging” is het thema van de Week van Ontmoeting, in aanloop naar Pinksteren.

Pinksteren is de 50ste dag na het Hoogfeest van Pasen, waarop de uitstorting van de heilige Geest wordt gevierd. De Geest is “Gods beweging”. Hij is de derde Persoon van de Drie-ene God, die mensen mag ‘bewegen’ tot beweging; Hij “brengt in beweging”. De Geest is Gods vrijheid, die mensen in vrijheid ja of nee laat zeggen, laat antwoorden op Gods Woord, dat is: Gods spreken in tijd en plaats, in de geschiedenis van mensen.

+ Hoogfeest van Pinksteren

Zondag 31 mei

08.00 uur-  Aanbidding in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
08.30 uur

09.30 uur   H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk
Afsluiting van de Week van Ontmoeting!

De missie is “het werk van de heilige Geest”. “Vanaf het begin, vanaf Pinksteren, is Hij de hoofdpersoon van de missie. Hij helpt ons vooruit te gaan. (…). Laten ook wij vandaag de heilige Geest vragen om een open hart, dat gevoelig is voor God en gastvrij voor onze broeders en zusters (…)” (paus Franciscus, algemene audiëntie, 30 oktober 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 1, Schaijk