Latest News

 • Afscheid pastor H. Zandbelt

  Op zondag 4 december zal pastor H. Zandbelt voor het laatst voorgaan tijdens de H. Eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Antonius Abt kerk te Overlangel. Deze viering zal onder andere in het teken staan van zijn dankbaarheid voor de door hem geschonken toewijding aan zijn naasten in onze...

  Lees verder

 • Familievieringen van start

  Lach, Leef en Geloof Vorig jaar zijn we binnen onze parochie, de Heilige Johannes de Doper, gestart met het Familiepastoraat. Hierin worden we begeleid en ondersteund door het Bisdom. Nu zult u denken: wat houdt het Familiepastoraat in, wat kan dat voor mij betekenen? Met het Familiepastoraat willen we binnen...

  Lees verder

 • RedWednesday Woensdag 23 november

  Vervol­ging van Chris­te­nen in de wereld neemt toe. Dat is de be­lang­rijk­ste bevin­ding van ‘Vervolgd en Vergeten?’, een perio­dieke rapportage van Kerk in Nood (ACN) over Chris­te­nen die in 2020-2022 onderdrukt wor­den van­wege hun geloofs­over­tui­ging. Op 16 no­vem­ber is het rapport aan­ge­bo­den aan mgr. Ron van den Hout, bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den...

  Lees verder

 • Wereldjongerendagen 2023

  De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft...

  Lees verder

 • Webinar: ‘Hoopvol op weg naar een synodale Kerk’

  Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het bisdom van ’s-Hertogenbosch bieden op 7 december a.s. van 19.00 tot 21.00 uur een webinar aan met als titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk’. Voorafgaand aan het webinar worden om 19.00 uur de vespers gebeden in de kathedrale basiliek...

  Lees verder

 • Nieuwsbrief Jong Bisdom Den Bosch: Wereldjongerendag én Luisterweekend

  Wereldjongerendag in Portugese sferen Wereldjongerendag in Portugese sferen Stilte- en luisterweekend Jong Bisdom Den Bosch “Gaudete” Stilte- en luisterweekend Jong Bisdom Den Bosch “Gaudete”

  Lees verder

 • Kindernevendienst Huisseling

  Zondag 16 oktober is er een kindernevendienst om 11.00 uur in de St. Lambertus kerk te Huisseling.   Thema van de viering is gericht op het verhaal dat Jezus aan zijn leerlingen vertelde en dat gaat over niet op te geven te hopen en te blijven bidden. Onder begeleiding van...

  Lees verder

 • Start Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel

  Voor de kinderen van groep 5 is het mogelijk om zich op te geven voor de Eerste Heilige Communie. De informatiebrief en het aanmeldingsformulier treft u aan op: https://heiligejohannesdedoper.nl/sacramenten/de-eerste-h-communie/         Voor de kinderen van groep 8 is het mogelijk om zich op te geven voor het Heilig...

  Lees verder