Red Wednesday 24 november

24 november 2021

Red Wednesday


Initiatief van Kerk in Nood

 

Aandacht voor vrijheid van godsdienst en vervolging van christenen

 

Op woensdag 24 november worden in heel Nederland kerken rood verlicht om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen. Een groeiend aantal kerken doet mee met Red Wednesday.

Met het rapport over Godsdienstvrijheid Wereldwijd 2021 hopen we media, kerkgangers, maar ook betrokken academici, politici en kerkbestuurders wederom te betrekken bij dit belangrijke mensenrecht. Maar liefst 67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid voorkomen.

samenvattingrapportgodsdienstvrijheid2021nl.pdf

Dankzij de 119 kerken die vorig jaar in Nederland rood waren aangelicht, hebben maar liefst 60 media in Nederland aandacht besteed aan dit mensenrecht en aan datgene waar deze kleur symbool voor staat: het bloed van mensen die om hun geloof zijn gedood. Voor hun vrijheid om te geloven willen we opnieuw opstaan.

Met RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Kerk in Nood presenteert de feiten van christelijke vervolging op een eerlijke en feitelijke manier en doet geen afbreuk aan andere geloofstradities, maar benadrukt juist hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze dialoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te brengen.

Onze parochie Heilige Johannes de Doper sluit zich bij deze activiteit van Kerk in Nood aan voor de tweede maal.
Onderstaande kerken worden in de avond/nacht van 24 november rood uitgelicht:

St. Lambertus kerk Huisseling | St. Willibrordus kerk Demen |

St. Vincentius kerk Deursen | St. Victor kerk Neerloon | H. Antonius Abt kerk Overlangel |

St. Sebastianus kerk Herpen | H. Antonius Abt kerk Reek | H. Antonius Abt kerk Schaijk.

Andere berichten