Priesterwijding van Gauthier de Bekker

20 juni 2020

“Een man weet pas wat hij mist als ze er niet is.” Als ze er niet is – De Dijk.

Dit voorjaar heeft de corona pandemie de wereld en dus ook ons land overvallen. Alles ging even anders en zo ook werd mijn priesterwijding die 6 juni j.l. zou hebben plaatsgevonden uitgesteld. Deze zal nu plaats hebben om 25 juli, feest van de heilige apostel Jacobus de meerdere (Santiago de Compostella is naar hem vernoemd en daar wordt hij vereerd). Dit zal natuurlijk plaats hebben binnen de beperkingen die voor de vieringen in de Kerk gelden. Desalniettemin ben ik erg dankbaar dat de wijding met slechts een kort uitstel nu plaats zal hebben. Voor mij is het iets waar ik vanaf mijn tienerjaren al mee bezig ben en naar verlang; een verlangen dat de afgelopen vijftien jaar steeds meer vorm heeft mogen krijgen. Doordat het zo vanzelfsprekend aanwezig was in mijn leven krijgt het ook iets van een gewenning en iets onbewusts. Dit merkte ik extra duidelijk toen half maart ik te horen kreeg dat mijn wijding werd uitgesteld. Het verlangen dat ik diep in mij voelde en de verwachting van het inlossen van dit verlangen waar ik zo lang naartoe had geleefd en gewerkt werden plots, door de omstandigheden, uitgesteld. Dit was een grote teleurstelling ondanks de zeer begrijpelijke keuze binnen de omstandigheden. Deze teleurstelling liet mij echter wel de diepte en grote van mijn eigen verlangen zien die door zijn vanzelfsprekende aanwezigheid wel eens uit het oog verloor. Bij het beschrijven van deze gang van zaken komt het lied van De Dijk mij in het hoofd: “Een man weet pas wat hij mist als ze er niet is.” Dit gold dus ook voor mij. Ik wist pas hoe diep mijn verlangen was door deze situatie. Nu ben ik dus extra dankbaar en verheugd dat ik op 25 juli door kardinaal Eijk in Utrecht tot priester zal worden gewijd en daarmee meer gelijkvormig aan Christus de sacramenten van boete en verzoening, ziekenzalving en Eucharistie mag bedienen.

Op 26 juli zal Gauthier de Bekker voor de eerste keer voorgaan in een Eucharistieviering. Dit zal gebeuren in de Kruisverheffingsbasiliek in Raalte. Bij beide vieringen kunnen helaas slechts 100 genodigden aanwezig zijn. Natuurlijk kunt u online meevieren via het youtube kanaal de link vind u via de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Andere berichten