Pastorie Schaijk

12 september 2018

De heer Harrie Boot, bestuurslid van het parochiebestuur van H. Johannes de Doper, is belast met het vastgoed van onze parochie.
Zijn voorstel om de pastorie en het parochiecentrum te Schaijk samen te gaan voegen, heeft de instemming verkregen van het parochiebestuur en het bisdom. De huidige pastorie zal dusdanig worden gerenoveerd en gerestaureerd, dat beide functies in dit pand gerealiseerd kunnen worden. Daarna zal afstand worden gedaan van het huidige parochiecentrum aan de Pastoor van Winkelstraat 7-9.

Andere berichten