Oproep vrijwilligerswerk voor Oekraïne

29 maart 2022

Er is een grote solidariteit en bereidheid om Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland komen te helpen. De Nederlandse R.-K. bisschoppen zijn dankbaar voor de inzet die ook vanuit de parochies komt, zo stond te lezen in de pastorale brief aan de parochies: ‘Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen.

Oproep ondersteuner gastgezin_21032022

Naast de maatschappelijke noodopvang is er op korte termijn grote behoefte aan particuliere opvang van vluchtelingen bij gastgezinnen en aan ondersteuning van deze gastgezinnen. In samenspraak met het ministerie J&V coördineert het Leger des Heils deze opvang en ondersteuning. Zij doet dat mede namens de ketenpartners Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland, NL voor elkaar en Takecarebnb.

De R.-K. Kerk ondersteunt dit initiatief en roept parochianen op om ruimhartig gehoor te geven aan de ‘Oproep vrijwilligerswerk voor Oekraïne’. Voor de ondersteuning van de gastgezinnen zijn naar inschatting 800 tot 1.000 vrijwilligers voor nodig. Afgelopen dinsdag stond de teller nog op 118, dus er zijn dus nog heel veel mensen nodig!

Wilt u deze oproep in uw parochie onder de aandacht brengen?

In Christus verbonden,

+ Gerard De Korte

Andere berichten