Kerstwens pastoraal team

24 december 2020

Beste parochianen,

Vier Kerstmis !

Dit jaar is het vieren van Kerstmis voor velen anders dan we allemaal gewend zijn.
Geen publieke vieringen in de avond en nacht op 24 december.
Geen nachtmis samen met u in een kerkgebouw.
Vieringen op Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag die toegankelijk zijn voor maximaal 30 personen.

En toch….

Vier Kerstmis !

Thuis…
Dit feest is te belangrijk om niet te vieren.

Want…

Kerstmis ligt vast.
Kerstmis is een feit.
Het Licht is gekomen.

Dat Licht wenst opnieuw in uw leven te komen.
Ook nu in dit jaar.
Zeker in dit jaar!
Dat is actueel, het nu.

Dus, ja…

…een bijzonder jaar ligt bijna achter ons en een bijzonder jaar voor ons.
Het lijkt wel de situatie van Johannes de Doper, de aankondiger van het Licht dat onder ons komt.
Dat dit Licht ook dit jaar weer in uw leven mag komen, mag blijven.
Het Kerstkind, Jezus Christus, die ieders diepste innerlijk mag raken, zuiveren
herstellen en genezen zoals alleen Hij dat kan.

Die vreugde, die blijdschap wensen wij u en de uwen toe.
Deel dat in deze dagen en de dagen die komen gaan met elkaar.

Ja, het grote gemis om dat te beleven in de parochie is er.
Met de direct naasten niet, maar het zal toch anders zijn.

Vertrouwen, moed en hoop dat Hij voor ieder van ons de weg bereidt
die Hij ons toewenst.

U, wij en onze naasten hoeven alleen maar die stap te zetten.
Meer is er niet nodig.
Er zijn in Zijn Liefde ♥.

Zoals er staat in Johannes hoofdstuk 14 vers 27: “Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie”.
Zoals er staat in Jesaja hoofdstuk 43 verzen 18 en 19: “Maar denk niet alleen aan wat er gebeurd is.  Kijk niet alleen terug naar het verleden. Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet gemerkt?”.

In u en met u.

Het pastorale team van parochie Heilige Johannes de Doper wenst u en de uwen een Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar toe.

Pastoor H. Spiertz

Pastor H. Zandbelt

Pastor P. Raaphorst

Diaken R. Lamers

 

Andere berichten