Informatie aangaande kerkelijke uitvaarten i.v.m. het corona-virus

19 maart 2020

Zoals reeds aangegeven door de Nederlandse bisschoppen zijn kerkelijke uitvaarten mogelijk, in kleine kring en sober.

De liturgische plechtigheid in de kerk, in het crematorium of op de begraafplaats dient alleen bijgewoond te worden door een kleine kring. Het gaat alleen om de fami­lie­le­den in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kin­de­ren, ouders van de partner en de partner van de kin­de­ren). De bisschoppen geven aan dat de plechtigheid een kort moment van bezinning en gebed zal zijn. De viering mag dan ook niet langer duren dan 20 minuten en er zal geen muziek of zang zijn.

Het heeft ook grote invloed op condoleancebezoeken. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is na afspraken met de uitvaartbranche en RIVM nu niet mogelijk. Op last van de RIVM mogen de uitvaartplechtigheden en de condoleancebezoeken uit niet meer dan 30 personen bestaan, en in de kerk of elders een fysieke afstand van minstens 1,5 meter te bewaren. Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit.

De uitvaartondernemer kan telefonisch contact opnemen met de parochie H. Johannes de Doper te Schaijk | 0486-461220 of met pastoor H. Spiertz | 06-11880141, om het één en ander te bespreken en de gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen. Dit is inclusief de invulling van de liturgie. Deze maatregelen zijn er allemaal ter bescherming van uw gezondheid en die van de zorgverleners. Er dient dus zo min mogelijk fysiek bezoek plaats te vinden. Helaas is een avondwake nu niet mogelijk.

Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is, kan eventueel een vol­waar­dige her­den­kings­dienst voor de over­le­de­ne gehou­den wor­den.

Meer informatie vindt u reeds op de parochiële website en op haar Facebook-pagina.

Houd goede moed, bid en hoop, hartelijk groetend,

Bestuur en pastoraal team van de parochie H. Johannes de Doper

Andere berichten