Geschenken naar de kerststal – Het resultaat – 10Together

29 december 2023

De uitnodiging was:

2000 jaar geleden brachten de wijzen geschenken naar het kindje Jezus. Dat willen wij nu ook doen. We brengen geschenken naar de kerststal voor de mensen om ons heen die het moeilijk hebben. Samen zorgen we ervoor dat de kerststal gevuld wordt met houdbare spulletjes. De opbrengst gaat naar de voedselbank.

Het resultaat:

Tijdens de gehele advent periode en kerst is er voedsel ingezameld bij diverse kerststallen. Ook de KBO heeft hier aandacht aan besteed en we zijn dan ook super blij met de donaties. We hebben meer dan 8 kratten ingezameld!

Deze actie was een initiatief vanuit de tieners van het tienerpastoraat, geïnspireerd door een initiatief vanuit het Stadsklooster San Damiano in Den Bosch.

10Together:

Sinds dit najaar komen tieners om de week samen in de Phoenix in Schaijk. Vanuit de beweging Leef Lach en Geloof vinden we het belangrijk om voor tieners (in brede zin) verdieping aan te bieden, waarbij we stil willen staan bij actuele onderwerpen en de rol die je als individu samen met anderen kunt spelen. We willen hiermee onze verantwoordelijkheid bij burgerparticipatie daarmee oppakken en vorm geven samen met de tieners.  Hieronder een aantal collages van de eerste bijeenkomsten (Klimaat, Vriendschap en Armoede):

Mede namens de tieners van 10Together,
de voedselbank
en de werkgroep
Leef Lach een Geloof
dank voor uw bijdrage.

We wensen u allen een Zalig Nieuwjaar.

Andere berichten