Over Mensenvissers en Verbinden

Hoogfeest H. Petrus en H. Paulus Maandag 29 juni viert de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. Het feest verbindt ons automatisch met de Eeuwige Stad en het centrum van de wereldkerk. Het hoogfeest van Petrus en Paulus richt de schijnwerpers op twee zuilen van de vroegste Kerk. Twee...

Lees verder

Sacramentsdag 2020

BROOD VAN HET LEVEN Recent hebben wij het Pinksterfeest gevierd. De Heilige Geest maakt de leerlingen van Jezus die bang zijn voor de toekomst tot enthousiaste missionarissen. Te beginnen met Jeruzalem maar, al spoedig, klinkt in het gehele Middellandse Zeegebied de boodschap van de opstanding. Christus, gestorven aan het kruis,...

Lees verder

Pastorale brief…

Terug, op weg naar…?   Opening Beste mensen, beste parochianen, beste mede-gelovigen,   Hoe gaat het met u?   Terug naar terug? “Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis (…). (…). Zij [de apostelen, Maria en de andere...

Lees verder

Pinksteren 2020

FEEST VAN DE HERSCHEPPING Het Paasfeest, Hemelvaart en ook het Pinksterfeest vieren wij dit jaar met gesloten kerkgebouwen. Vanaf half maart waren omwille van de volksgezondheid, in de ogen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen, stringente regels noodzakelijk. Met name ouderen zijn extra kwetsbaar voor het rondwarende virus. En...

Lees verder

5 jaar encycliek Laudato si’

5 jaar encycliek Laudato si’ Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze...

Lees verder

Studeren aan het Sint-Janscentrum

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen passages die handelen over het interne leven van de gemeenschap af met passages die handelen over het leven van deze gemeenschap naar buiten. Een aantal gebeurtenissen situeren zich als het ware in het huis van de...

Lees verder

Kevelaer Bedevaart voor dit jaar afgelast

Het blijft iets bijzonders houden, ik bedoel als je op de lopende band staat op Schiphol. Je gaat ineens veel sneller vooruit en ik kijk dan met een meewarige glimlach opzij naar mensen, die de menselijke lopende band bewust ontlopen of vergeten. Een elektronische vrouwenstem boven je hoofd waarschuwt, dat...

Lees verder