Chrismamis 2021 / Witte Donderdag

2 april 2021

Woensdagavond 31 maart werd de jaarlijkse Chrismamis in de Sint-Janskathedraal gevierd. Tijdens deze viering zijn de H. Oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen gezegend en het H. Chrisma gewijd.

De viering werd – wegens de coronamaatregelen – in beslotenheid gevierd. Bisschop De Korte sprak een hartelijk welkom uit namens emeritus-bisschop Hurkmans, hulpbisschop Mutsaerts, vicaris-generaal Lamers en plebaan Blom aan de genodigde vertegenwoordigers van de verschillende geledingen uit het bisdom en aan allen die online de viering volgden.

Op Witte Donderdag zijn de H. Oliën verdeeld over de dekenaten. Namens de bisschop en de bisdomstaf ging dit gepaard met een kleine attentie voor het pastoraal kader als blijk van waardering voor hun inzet en paasgroet.

Hieronder kunt u de hele viering terugkijken:

Homilie
In zijn homilie blikte Mgr. De Korte terug op het afgelopen jaar: “Een medicijn tegen somberheid is om ook je zegeningen te tellen. Iedere dag mag ik van het bisschophuis naar deze kathedraal lopen om hier de Eucharistie te vieren en de zegen te vragen voor de stad en ons bisdom. Dag in, dag uit. Dan mag ik zeggen dat ik een bevoorrecht mens ben. Want hoeveel katholieken waren niet in de gelegenheid om de Eucharistie live te vieren.”

In alle ellende van het afgelopen jaar zijn er ook lichtpuntjes: “Met dankbaarheid noem ik de inzet van onze pastores en andere gedoopten die in deze lastige tijd het katholieke leven in stand houden. De zorg voor zieken en stervenden en een waardig afscheid voor de gestorvenen is voorbeeldig.  Evenals de diaconale inzet”, aldus de bisschop.

De bisschop keek vooruit naar het moment dat er meer vrijheid komt in de samenleving en in de kerk als maatregelen versoepeld worden. “Laten wij hopen dat in de loop van dit jaar de Kerk haar vleugels weer kan uitslaan. Wij staan voor de uitdaging om het parochieleven een missionaire impuls te geven. Heel bijzonder wil ik ons gezins- en familiepastoraat als speerpunt noemen. In kracht van Gods Geest zijn wij tot veel in staat.”

Deze homilie werd afgesloten met een oproep van de bisschop aan allen in ons bisdom. “In deze tijd van toenemende polarisatie in de samenleving én de Kerk hebben wij behoefte aan bruggenbouwers. Mensen die nieuwsgierig zijn naar de visie van de ander. Mensen die elkaar zegenen dat wil zeggen goede woorden spreken namens God.”

Direct de homilie beluisteren:

Vandaag is Witte Donderdag. Bisschop De Korte geeft uitleg over de voetwassing en over de Eucharistie in dit derde filmpje in een serie van acht over Pasen. ‘We zijn geroepen tot dienstbaarheid’. Kijk het filmpje op vierpasen.nl

Andere berichten