Online-Adventskalender vanaf zaterdag 27 november

Open thuis met de kinderen elke dag een luikje Ook dit jaar biedt ‘Kinderen bidden voor Kinderen’ weer een gratis Online-Adventskalender aan. In deze digitale versie van de vertrouwde papieren kalender, kunnen kinderen elke dag een volgend luikje openen door erop te klikken. Daarachter steeds een andere verrassing: een luisterverhaal,...

Lees verder

St. Ceciliakoor Ravenstein

Aanstaande zondag 21 november zal tijdens de Heilige Eucharistieviering het St. Ceciliakoor Ravenstein voor de laatste keer zingen. In tegenstelling als eerder vermeld zal de viering NIET plaats vinden in  “de Valkenburcht” te Ravenstein, maar in de St. Lambertuskerk te Huisseling om 11:00 uur, dit vanwege de Covid maatregelen. Door...

Lees verder

Cancelled – Wereldjongerendag – Stay safe!

Wereldjongerendag – Zondag 21 november 2021 “Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft jouw kracht, enthousiasme en passie nodig”! Op dé jaarlijkse Wereldjongerendag (vanaf dit jaar op het feest van Christus Koning en niet meer op Palmzondag) vieren jongeren over de hele wereld...

Lees verder

Bezinningsdag op zaterdag 11 december a.s. ‘Op weg naar Kerstmis met de H. Jozef’

Op zaterdag 11 december 2021– in de Advent – organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) een bezinningsdag in klooster Brakkenstein. Dr. Tim Schilling en drs. Mirjam Spruit, allebei theoloog en stafmedewerker van het CPS, zullen een inleiding/meditatie verzorgen over de heilige Jozef, echtgenoot van Maria en vader van Jezus op...

Lees verder

Wereldjongerendag 21 november 2021!

In het voorjaar heeft Paus Franciscus aangekondigd dé Wereldjongerendag van het jaar te verplaatsen van Palmzondag naar het feest van Christus Koning, op 21 november. Het motto voor deze dag is ontleend aan de Handelingen van de Apostelen: “Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt...

Lees verder

Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen en bereiden zich voor op aanscherping

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 2 november bevestigen de Nederlandse bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping van deze maatregelen met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie. De...

Lees verder

Synode 2021-2023

Luisteren naar wat Gods Geest zegt: voorbereiding op een synode     “Op 17 ok­to­ber wordt in alle bis­dom­men van de wereld het Synodaal proces geopend van consul­ta­tie ter voor­be­rei­ding op de Bis­schop­pen­synode van 2023 die over synodali­teit zal gaan.” Die aankondiging is voor gewone gelovigen uiteraard iets waar alleen...

Lees verder

Jaarprogramma JBDB 2021-2022

Op zoek naar de ontmoeting? Op zoek naar verdieping? Op zoek naar leeftijdsgenoten om dat samen te delen en te ontdekken? Onderstaand het jaarprogramma van Jong Bisdom Den Bosch Nieuwsgierig of gewoonweg een vraag… Neem contact op met het team JBDB    

Lees verder

Bijbel, bitterballen, bier!

De eerste datum voor een verdiepingsavond door Jong Bisdom Den Bosch is geprikt: op donderdagavond 21 oktober willen we samenkomen rondom de Bijbel. Het praktisch gebruik van de Bijbel om te ontdekken dat de Bijbel niet is om gelezen te worden, maar om in jou ontvangen te worden. We kennen...

Lees verder