Zalig Nieuwjaar

1 januari 2019

Het pastorale team van parochie H. Johannes de Doper wenst u allen een Zalig Nieuwjaar toe.
Laten we met vreugde in het vertrouwen en het geloof elkaar tot zegen zijn het komende jaar en groeien in ontzag voor God.

Onderstaand treft u de woorden van overdenking aan die diaken Lamers uitsprak op oudjaarsdag.

Beste broeders en zusters,

Alles heeft zijn tijd.
Maar wat heeft iemand nou, aan al zijn werken en zwoegen?
Het eerste een statement en het tweede een vraag die voor iedereen opgaat.
Driehonderdvijfenzestig dagen liggen er weer achter ons. Een jaar met gewone dagen en met dagen van vele ups en downs, in de wereld en ook heel dichtbij.
Wat is de zin van dit alles, van mijn leven? Waar leidt dit toe?

Het antwoord voor mij, vind ik voor mijzelf, in een boek dat mij na aan het hart ligt. De Bijbel. Het boek waaruit ik dagelijks de kracht mag halen van en over een persoon die mij kent. God! Hij kent mijn naam, mijn plezier, mijn pijn, mijn verdriet en mijn twijfels. Hij heeft mij gewild…en vanuit die Liefde, door mijn moeder en vader, gebracht in deze wereld. In deze tijd!
Zonder die Bijbel zou ik gaan twijfelen aan de zin van mijn bestaan. Mijn vader zei eens: “Als er geen God is, had ik niet geboren hoeven te worden!”
Ik zou er zijn, ook zonder dat boek, en mijn leven leiden. Maar geen antwoorden of houvast vinden op het waarom en waarvoor.
In Prediker staat dan, dat God ervoor zorgt dat alles op de juiste tijd gebeurt. Dat God de mensen heeft geleerd om dat te begrijpen. Toch begrijpt een mens nooit helemaal wat God doet en waarom.

Dat alles heeft te maken met de liefde. Het is Gods Liefde voor jou en mij.
Het is God die de liefde in jou hart heeft gelegd. Hij behoedt alle geliefden.
Dat is het hoogtepunt en daar is het allemaal om begonnen.
Een liefde die we maar al te vaak ook zelf niet begrijpen of verliezen in de ander of in jezelf. Het is wel de liefde waar we allemaal naar verlangen.
Daarom ben jij geboren, ben ik geboren: uit Zijn liefde…en…om lief te hebben.
Jij als mens bent daartoe in staat. Het maakt je zielsgelukkig.

Die Liefde van God voor jou en mij, wordt geopenbaard in Jezus. Jezus werd de wereld in gebracht. Hij verschijnt voor het eerst onder het volk Israël, op het moment dat Maria en Jozef hun kind opdragen in de tempel aan God.
Jezus is het licht voor de heidenen en glorie voor het volk Israël.
Voor ons, als christenen, is Jezus het Licht.
God laat zijn Zoon het licht van de wereld zien.
Wie een kind in de wereld zet, die vertrouwt de toekomst, bouwt op de toekomst.
God vertrouwt ons, ja jou, het meest kostbaarste toe voor de toekomst.
Welke toekomst? De toekomst van wie?

God onze Vader, jou Vader, heeft een hoge dunk van jou op. Het is de liefde van de Vader voor Zijn kind. Bij het doopsel zegt God tegen jou ‘Jij bent mijn kind’; bij het vormsel zegt God tegen jou ‘Ik geef je mijn Geest’ en door het Woord uit de bijbel met zijn verkondiging en in de communie zegt God tegen jou ‘Ontvang mijn Zoon’. Daardoor wenst God, dat jij meer en meer Gods kind zult worden.
Als jij dit serieus wilt nemen, geloof daarin wilt stellen, het geloof onderhouden en het geloof volgen, dan houdt het verleden, met wat er is geweest, en het heden, met de angsten en onzekerheden van nu, jou niet meer gevangen.

Gods Liefde voor jou, roept jou op om los te laten en vooruit te kijken.
De Liefde van God voor jou is gericht op het heden en de toekomst.
God roept jou op, om het jaar 2018 met zijn vreugde en liefde, dat ook het jaar is met zijn portie van geweld, natuurrampen, ziekten en dood, achter je te laten.
Van dat verleden mag en dien je te leren, moed te houden, dankbaar te zijn.
En dat het jou niet vasthoudt in het verdriet en boosheid die je zijn overkomen.
Het verleden dient je wel te brengen, dat niets blijft zoals het was, dat alles veranderd. Alleen de liefde maakt het leven draaglijk. Het verleden dient jou niet vast te houden, want jij bent het kind van de toekomst.

God schenkt jou dit cadeau, te geloven in dit Kind, Jezus Christus.
Dat het jou gezindheid van het hart, jou geloof, mag voeden en sterken, tot zegen van je naasten en met ontzag voor God.
Ga op zoek en laat je twijfels achter je.
Ontvang het met een open hart.
Helemaal begrijpen wat God doet en waarom…ook ik zal dat niet altijd kunnen.

Maar stapje bij stapje, leer ik om mezelf over te geven in vertrouwen. Dat ook ik kostbaar ben in Gods ogen, zoals jij dat ook bent. Hopelijk mogen we elkaar het komende jaar weer tot zegen zijn en dat de zegen van God ons op onze weg mag begeleiden. Wees God daar, elke dag van het leven, weer dankbaar voor.

Dag 2018.
Welkom 2019.
Een Zalig Nieuwjaar toegewenst.

Amen.

Andere berichten