Woorden van inspiratie

8 mei 2020

Op zoek naar woorden van inspiratie?

Zo trof ik vanochtend op de St. Gerarduskalender (www.kloosterwittem.nl) het volgende aan:

“Elke dag brand ik verder op van nieuwsgierigheid waartoe God mij heeft geschapen.”

Hoe passend bij de bijbellezing van vandaag uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 14, verzen 1 tot en met 6.

Op zoek naar bronnen van inspiratie?
Bekijk eens de website pagina’s:
www.dagelijksevangelie.org
www.biddenonderweg.org

Andere berichten