Week van ontmoeting / woensdag

3 juli 2017

Week van Ontmoeting – Woensdag 21 juni 2017

Confronterend, rakend, ontroerend…
De geluiden van meer dan 30 parochianen – afkomstig uit onze héle parochie en enkele belangstelling van daarbuiten –, die de film ‘Silence’ op deze woensdagavond in het parochiecentrum te Schaijk hadden gezien, waren heel verschillend. Maar ze deelden één ding: uit de stilte, die afloop aanwezig was, was op te maken dat de film een (bij sommige een heel) diepe indruk had gemaakt.

‘Silence’ gaat over christen zijn, geloven, getuigen, je leven als christen durven geven. Je kruis durven opnemen uit liefde voor Jezus Christus. Met alle gevolgen van dien.

Voor een goede inleiding op de inhoudelijke kant van de film verwijzen we u graag naar: http://lazarus.nl/2017/02/nikolaas-sintobin-over-silence/. Aanbevelenswaardig: http://www.jezuieten.org/nl/nieuw/silence-de-jezuieten-en-hun-spiritualiteit.

De ontmoeting met deze film was uiteindelijk een ontmoeting met onszelf…, en niet alleen als christen, maar zeer zeker ook als mens.

Op deze dag hebben we gedurende de dag – uiteraard begonnen met de viering van de heilige Eucharistie – enkele parochianen bezocht. De groep bestond uit 5 parochianen uit Reek en Schaijk en drie pastores. Uit de ontmoetingen sprak dankbaarheid, en niet alleen van de kant van de bezochte parochianen. De gesprekken die uit de ontmoetingen volgden, waren soms intens, soms verheugend, soms diepgaand, soms emotioneel…
Als parochie hebben we het heel graag gedaan.

Een uitnodiging tot meer?!

 

Andere berichten