Week van ontmoeting / Maandag

3 juli 2017

Week van Ontmoeting – Maandag 19 juni 2017

De Week van Ontmoeting begon pas ècht – zou je mogen beweren – met de ontmoetingen tussen mensen bij de huisbezoeken. Ontmoetingen die gebeurden bij mensen thuis, huisbezoeken bij parochianen aan huis die hadden aangegeven dat ze bezoek op prijs stelden, dat graag bezoek wilden ontvangen.

In de ochtend en middag gingen een groot aantal mede-parochianen en de beschikbare pastores op bezoek. De bezoeken waren daadwerkelijke ontmoetingen ‘van hart tot hart’. Het was zeer bijzonder en heel goed om zo in gesprek met elkaar te gaan, om elkaar (beter) te leren kennen, om ook (indien mogelijk en of gewenst) te praten over geloof en geloven. En eventueel samen af te sluiten met gebed, de ultieme ontmoeting met God.

Al en met al ontmoetingen, die ertoe deden, in deze actieweek van ontmoeten!

Dank u!

Diezelfde dag, in de avond, stond er een Eucharistieviering gepland in de kerk van H. Antonius Abt te Reek. Samen met het Donatuskoor en enkele tientallen kerkgangers werd de Godsontmoeting, de Christusontmoeting bij uitstek gevierd. Aansluitend maakten velen gebruik van de uitnodiging tot ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee, in de Reekse parochiezaal.

Het doet goed om zo bijeen te zijn!

Andere berichten