Webinars vanaf 5 februari 2021

10 november 2020
Fratelli tutti
Een inspirerende encycliek over broeder- en zusterschap en een rechtvaardiger wereld.
Verken in negen bijeenkomsten de belangrijkste aspecten van deze encycliek in het licht van hedendaagse thema’s als armoede, zorg, duurzaamheid en leiderschap.
Aanmelden: www.tiu.nu/FratelliTutti
Nieuwe encycliek Fratelli tutti | Parochie Maria Vlucht

Andere berichten