Vier Kerstmis

9 december 2020

Gratis boek, kerstkaart en meer

Nieuwe downloads op website Vierkerstmis.nl

Gratis boek, kerstkaart en meer

 

De web­si­te Vierkerst­mis.nl is aan­ge­vuld met onder meer enkele nieuwe downloads. Zo kunnen bezoekers nu een gratis ontwerp down­loa­den voor een kerst­kaart in de huis­stijl van Vier Kerst­mis (afbeel­ding). Met de oproep Vier Kerst­mis nodigen de Neder­landse Bis­schop­pen ie­der­een uit om ondanks Covid-19 toch Kerst­mis mee te vieren, als er geen plek is in de kerk, dan thuis in eigen kring.

Verstuur een kerst­kaart

De Vier Kerst­mis-kerst­kaart die be­schik­baar is als download, is print­baar op bij­voor­beeld fotopapier. Er blijft ruimte over om een eigen, handge­schre­ven tekst toe te voegen aan de binnenzijde als de kaart gevouwen is. De kerst­kaart wordt daar­naast ook als drukbestandje aangebo­den voor degenen die er zelf meer­dere willen laten drukken. In deze tijd van Covid-19, met alle beper­kingen op het gebied van familie- en vrien­den­be­zoek, is het krijgen van een kerst­kaart een licht­punt. Versturen dus!

Bestseller als download

Verder wordt bezoekers van Vierkerst­mis.nl gratis het boekje Van Aller­hei­ligen tot Kerst­mis aangebo­den. Deze recente bestseller van uit­ge­ve­rij Adveniat is door uitgever Leo Fijen voor dit doel be­schik­baar gesteld. Het is een boekje voor ie­der­een die in de Advent toe wil bid­den naar Kerst­mis. Met bijdragen van onder anderen mgr. J. Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Herman Finkers, Anselm Grün en Antoine Bodar.

#Nietalleen kaarsje

Ook is een link toe­ge­voegd naar de de­cem­beractie van #NietAlleen. Dit platform is inter­ker­ke­lijk opgezet in de eerste maan­den van de Covid-19 pandemie als online plek waar mensen hulp kunnen aanbie­den maar ook kunnen vragen. Voor de maand de­cem­ber is er de campagne: ‘Je hoeft het #Nietalleen te doen!’. Onder­deel daar­van is het uit­de­len van een #Nietalleen kaars of kaartje. Dat werkt dan als volgt:

  • Bezoek iemand in je omge­ving en laat weten dat je er voor die persoon bent. Neem een kaarsje mee – een mooie her­in­ne­ring voor degene die je bezoekt én een symbool van licht en hoop.
  • Maak er een #Nietalleen kaarsje van met een kaarswikkel en/of kaartje. Te be­stel­len of uit te printen via de site van #Nietalleen.
  • Vraag of degenen die je bezoekt de kaars elke avond achter hun raam willen bran­den als teken van verbon­den zijn (en doe dat zelf ook!)

www.vierkerst­mis.nl

Andere berichten