Een poule van koorzangers: Iets voor u!?

8 december 2017

Een poule van koorzangers: Iets voor u!?

Binnen onze parochie H. Johannes de Doper zijn diverse koren actief, die hun bijdrage leveren aan diverse kerkvieringen, waaronder ook aan uitvaarten.
De parochie bestaat uit vier locaties, te weten:
– Schaijk, met kerken in Reek en Schaijk.
– Herpen, met de kerk in Herpen.
– Ravenstein, met de kerken in Demen, Deursen, Huisseling en Ravenstein.
– Overlangel, met de kerken in Neerloon en Overlangel.
Door omstandigheden is onlangs het Gemengd Koor van Demen-Deursen-Dennenburg-Dieden gestopt.
Wat de uitvaartvieringen betreft werden deze vieringen meestal door het Gemengd Koor van de 4 D’s verzorgd. De nabestaanden van de overledene ervaarden dit mede als een steun en troost.
Als parochie, als locatie en als plaatselijke kerk zoeken wij naar mogelijkheden om dit te blijven continueren en te faciliteren. Dit mede, omdat nabijheid van je naasten en van parochianen, het verdriet samen gedragen laat worden.
Met dit ‘schrijven’, gericht aan de contactpersonen van alle koren in onze parochie, willen wij daarnaast alle koorleden maar ook anderen die graag een bijdrage door zang en muziek willen leveren uitnodigen om samen voor nu een poule te vormen voor een uitvaartkoor in de locatie Ravenstein, met name in Demen en Deursen.
De mensen in deze poule zullen bij een verzoek voor een kerkelijke uitvaart in Demen of Deursen worden benaderd om het koor te vormen ten tijde van de uitvaart.
Deze poule zal dus gaan bestaan uit koorleden van diverse koren die onze parochie rijk is, maar wellicht ook uit mensen die graag willen zingen maar niet ver- en gebonden willen zijn aan een koor met wekelijkse verplichtingen.
De dirigent en organist, Gerard Bierman, die momenteel verbonden is met het Gemengd Koor uit Herpen en met Cordaad uit Ravenstein heeft aangeboden de muzikale leiding en begeleiding te willen verzorgen.
Graag vernemen wij uw bereidwilligheid voor deelname aan die poule.
Daarna zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor de geïnteresseerden.
Dit zal in januari 2018 gaan plaatsvinden.
Tijdens die bijeenkomst zullen we bespreken:
– De opzet.
– Het repertoire.
– Repetitie.
– Contactgegevens die bij een uitvaart nodig zijn.
– Vragen die ter tafel komen.
Uw interesse kunt u melden bij:
Gerard Bierman / gerard@bierman.be / 0486-412866
James de Graaff / jamesdegraaff@msn.com / 06-29586956
Diaken René Lamers / reelstca@gmail.com / 06-12428322

Alvast onze dank voor al uw moeite en reactie.
Met hartelijke groeten,
James de Graaff
Gerard Bierman
Diaken René Lamers

Andere berichten