Synode 2021-2023

26 oktober 2021

Luisteren naar wat Gods Geest zegt: voorbereiding op een synode

 

 

“Op 17 ok­to­ber wordt in alle bis­dom­men van de wereld het Synodaal proces geopend van consul­ta­tie ter voor­be­rei­ding op de Bis­schop­pen­synode van 2023 die over synodali­teit zal gaan.”
Die aankondiging is voor gewone gelovigen uiteraard iets waar alleen zeer betrokken mensen van begrijpen wat daar mee bedoeld wordt.
Wat is dat: ‘synodaliteit’? Het is de bedoeling dat wereldwijd alle gedoopten hun verantwoordelijkheid beleven, en de Kerk dragen met hun geloof. Dan besturen Paus en bisschoppen niet van bovenaf, maar gedeeld met de gaven van de Geest die God aan elk van zijn kinderen schenkt. Daar naar luisteren, en je samen afvragen hoe de Kerk van de komende decennia een wereldkerk kan zijn, missionair, als eenheid, dat zijn grote vragen.
Een boodschap van onze bisschop bij het begin van deze periode vindt u op : https://www.bisdomdenbosch.nl/luisteren-naar-wat-gods…/ .
Een gebedskaart, om mee te bidden voor de synode, en misschien wel de belangrijkste bijdrage te leveren, vindt u op: https://www.rkkerk.nl/…/2021/10/RKK_gebedskaart_web.pdf

 

De handreiking van de bisschoppenconferentie vindt u hier.

Alle berichten over de synode van 2023 leest u hier.

Andere berichten