Quo Vadis: activiteiten voor jonge volwassenen volgens vraag en aanbod

28 maart 2022
Luuk van den Einden 28 maart 2022 van Katholiek Nieuwsblad
image

Bij Quo vadis ligt het initiatief voor activiteiten niet alleen bij de organisatie, legt werkgroepslid Patrick Meijer uit: geïnteresseerden kunnen ook zelf iets aandragen. Foto: Bisdom Den Bosch – YouTube

De werkgroep Quo Vadis van het bisdom Den Bosch wil jonge volwassenen activiteiten bieden die ze elders niet kunnen vinden. Daarbij kunnen geïnteresseerden ook zelf bijdragen met ideeën en initiatieven.

Te oud voor jongerenactiviteiten, maar nog niet toe aan wat het gezins- en familiepastoraat biedt: twintigers en dertigers lopen het risico om op kerkelijk vlak tussen wal en schip verzeild te raken. Daarom is in het bisdom Den Bosch de werkgroep Quo Vadis in het leven geroepen, die jonge volwassenen activiteiten wil aanbieden die op hun situatie zijn toegesneden.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Zoals alle goede ideeën ontstond het idee voor Quo Vadis onder het genot van eten en een drankje, vertelt Patrick Meijer, lid van de werkgroep. “We waren eens met heel wat mensen op een speciaalbierenavond, waar we tijdens het gesprek erachter kwamen dat veel jongerenactiviteiten van het bisdom niet meer aansloten bij de behoeften van mensen, terwijl zij ook nog niet klaar zijn voor het gezinsaanbod”, vertelt hij. “Dat legden we bij het bisdom voor. Zo is het opgepakt en gaandeweg ontwikkeld.”

Leren, vieren en dienen

Quo Vadis geeft de activiteiten vorm volgens drie pijlers: leren, vieren en dienen. “In die volgorde, omdat je het een nodig hebt als basis voor het andere”, zegt Meijer. Volgens hem is het vooral belangrijk dat het aanbod laagdrempelig is. “Het is ook niet erg als je eens een activiteit mist; mensen in onze leeftijdsfase hebben nu eenmaal een volle agenda.”

“We willen werken volgens het principe van vraag en aanbod, waarbij het initiatief van iedereen uit kan gaan.”
– Patrick Meijer

Het is de bedoeling om drie momenten per kwartaal in te richten op leren en ontdekken. Daarvoor loopt momenteel een serie gespreksavonden over het thema liefhebben. Met de pijler vieren wil de werkgroep eens per kwartaal iets doen, bijvoorbeeld een viering of bedevaart bijwonen.

Naar de exacte invulling van dienen zijn de leden nog aan het zoeken. “Een middagje meehelpen in een bejaardentehuis was leuk toen je zestien was, maar als je wat ouder bent wil je daarin wat meer diepgang. Daarbij zitten we te denken aan grotere acties.”

Betrokkenheid ontwikkelen

Quo Vadis wil echter niet alleen maar geïnteresseerden een hapklaar programma voorzetten, maar mensen ook aansporen om te laten weten waar behoefte naar is. Wie ideeën heeft of zelf iets wil organiseren, hoeft daarom niet stil te zitten.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“We willen werken volgens het principe van vraag en aanbod, waarbij het initiatief van iedereen uit kan gaan: mensen kunnen zelf ideeën aandragen zodat we die samen uitwerken”, legt Meijer uit. “Zo hopen we betrokkenheid te ontwikkelen.”

Geïnteresseerden kunnen op de website van het bisdom Den Bosch meer informatie vinden.

Andere berichten