Nieuwsbrief ‘In de voetstappen van Peerke Donders’

19 januari 2022

Tilburg, 2 juli 2022

 

Wie is Peerke Donders eigenlijk?

Meer dan 200 jaar geleden, op 27 oktober 1809, werd in Tilburg een baby geboren. De baby kreeg de naam Petrus, of Peter. Maar iedereen noemde hem Peerke, Tilburgs voor kleine Peter. Alles aan Peerke was klein en dun (behalve zijn flaporen). Ook was Peerke niet zo gezond. Hij groeide op in een arm gezin. Peerke wilde graag priester worden, maar thuis was er geen geld om Peerke naar de priesterschool te sturen…
Zo begint het levensverhaal van Peerke. Peerke wordt uiteindelijk tóch priester, gaat naar Suriname en zorgt daar 27 jaar voor mensen met lepra. Lepra is een heel besmettelijke en toen dodelijke ziekte. Wonder boven wonder krijgt Peerke zelf geen lepra. Uiteindelijk sterft Peerke als hij 77 jaar is.

Het verhaal van Peerke is dan nog niet afgelopen. Nu nog steeds is Peerke voor veel mensen een voorbeeld van naastenliefde.  Dat betekent dat je lief bent voor andere mensen, ook al denk je dat dat niet zal lukken. In de kerk heet Peerke ‘Zalige Petrus Donders’. Zalig omdat hij met zijn leven laat zien wat Jezus ons leert. In verschillende kerken staan beelden van Peerke, je kunt er een kaarsje bij aansteken.

 

Een uitnodiging van de bisschop!

Beste mensen,

 

Iedereen die iets weet van het onderwijs van Jezus beseft dat naastenliefde behoort tot het hart van zijn boodschap. Voor Jezus zijn de liefde voor God en de liefde voor de medemens onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat in het christelijk geloof de inzet voor elkaar ontzettend belangrijk is.

 

Tegelijk weten wij dat omzien naar elkaar in onze huidige samenleving helemaal niet vanzelfsprekend is. Wij leven in een cultuur waar het eigenbelang vaak hoog in het vaandel wordt gevoerd. Het evangelie van Jezus kan dan voor een heilzame correctie zorgen.

 

Peerke Donders heeft dat evangelie in zijn eigen leven zichtbaar gemaakt. Een eenvoudige mens. Hij is met moeite priester geworden. Peerke onderhoudt een innige vriendschap met God. Deze vriendschap wordt zichtbaar in zijn grote inzet voor melaatsen en armen in Suriname. Hij leefde het evangelie met hart en ziel. In 1982 werd hij door de paus zalig verklaard. Op een voorbeeldige wijze heeft Peerke Christus zichtbaar gemaakt.

 

Op zaterdag 2 juli houden wij opnieuw een gezinsdag. Dit keer niet in ’s-Hertogenbosch maar in Tilburg, de geboortestad van Peerke. Het wordt een dag van ontmoeten, leren en gebed, samen met spel en gezelligheid. Veel aandacht zal worden besteed aan de werken van barmhartigheid. In het evangelie naar Mattheüs noemt Jezus zes van die werken: mensen die honger hebben voeden en dorstige mensen te drinken geven; het kleden van naakten en het verlenen van gastvrijheid aan vreemdelingen; het bezoeken van zieken en gevangenen. In de traditie van de Kerk is de zorg voor de doden daarbij gekomen. En recent heeft paus Franciscus de zorg voor de schepping een achtste werk van barmhartigheid genoemd. Het gaat om kleine daden van grootse menselijkheid en goedheid.

 

Ik nodig u uit om de datum van 2 juli in uw agenda te reserveren. En wat zou het mooi zijn wanneer parochies, net als in het afgelopen jaar, komen met hun gezinnen. De komende gezinsdag helpt ons om nog intenser goed te zijn voor de naaste en zo God te dienen.

Mgr. Dr. Gerard de Korte

Bisschop van ’s-Hertogenbosch

 

 

Ga je mee naar Peerke Donders?

Als de bisschop ons uitnodigt, kunnen we niet thuisblijven. Zaterdag 2 juli gaan we naar Tilburg. Wat kunnen we daar nog zien van Peerke? We duiken in het kleurrijke levensverhaal van Peerke. We gaan dansen, zingen, knutselen, weven, spelen en we laten ons verwonderen. Ondertussen leert Peerke ons om op 1001 manieren lief te zijn voor andere mensen. Of denk je dat dat écht niet kan? 😉

We vinden het stoer als je met een groepje gezinnen uit je parochie komt. Wel zo gezellig ook! Als je ver van Tilburg vandaan woont, organiseren we een bus voor jullie. De bedevaart is gericht op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Maar ook jongere en oudere broertjes en zusjes vinden er hun plekje.
We vragen een eigen bijdrage van € 5,00 per persoon. Als dat een probleem is, neem dan contact met ons op. Geld is nooit een reden om niet deel te kunnen nemen.
We organiseren de bedevaart zo, dat de ‘gewone’ basisregels rond corona gehandhaafd kunnen worden. Is er een lockdown, dan stellen we de bedevaart uit naar een ander moment.

Een bedevaart…?

Ja, we gaan op bedevaart! Want elke reis naar een heilige, om hem of haar beter te leren kennen en om te bidden, is een bedevaart. Zo ben jij op zaterdag 2 juli een echte pelgrim! Zo noemen we dat. Je sluit je aan bij een traditie die duizenden jaren oud is. Bijna alle geloven kennen bedevaarten.

Kun je je al opgeven voor de bedevaart?

Vanaf dinsdag 1 maart kun je je aanmelden op de website van het Huis voor de Pelgrim, onze bedevaartorganisatie in Maastricht.

Wie organiseert deze bedevaart?

De bisschop nodigt ons uit om op bedevaart te komen naar Peerke Donders in Tilburg. De praktische organisatie is in handen van een werkgroep. Daarin zitten de volgende personen: Mgr. R. Mutsaerts hulpbisschop in het bisdom van ’s-Hertogenbosch, Jan Claassen van parochie Heikant-Quirijnstok in Tilburg, Frank Lemmens en Peter Derks van parochie Peerke Donders in Tilburg, Jerry Bergraaf namens de Surinaamse gemeenschap in Tilburg, Ingrid van Meer en Manon van den Broek van Team Familiepastoraat van het bisdom. U kunt ons bereiken via familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl

 

Er was eens… Maria, een meisje uit Nazareth

Misschien was je vorig jaar ook al op bedevaart? Toen gingen we op zaterdag 3 juli naar Maria in de stad ’s-Hertogenbosch.  Kijk hier naar een verslag van deze dag.

Vraagje

Hoe denk je dat de slaapkamer van Peerke Donders eruitzag toen hij klein was?
Eén van de volgende antwoorden is écht fout. Welk antwoord is dat?

  • Hij had geen eigen slaapkamer. Het huisje was daar veel te klein voor.
  • Op het behang stonden plaatjes met mooie kerken uit heel Nederland.
  • Hij sliep in een bedstee, samen met zijn broer Martin.

Wist je…

Dat van heiligen en zaligen de sterfdag hun feest- of herdenkingsdag is? Op deze dag stierven ze weliswaar, maar tegelijk werden ze geboren in de hemel. We geloven dat de hemel de allerfijnste plek is om te zijn. Daar leef je voor altijd. 14 januari is de sterfdag van Peerke Donders.

 

 

Andere berichten