Nieuw Vieringenrooster

26 juni 2020

Gezien de verdere versoepelingen vanuit het kabinet en de Nederlandse bisschoppen omtrent de ontwikkelingen rondom het Corona-virus willen we vanaf 1 juli in twee stappen het vieringenrooster wijzigen naar de dagen en tijden die we voor de crisis gewend waren.

Op deze website treft u het bericht ‘Vieren na 1 juli’ aan. Op onze facebookpagina ‘Parochie Heilige Johannes de Doper’ treft u de verwijzing ernaar aan. Afkomstig van ons bisdom naar aanleiding van de persconferentie door het kabinet op 24 juni 2020. Daarin staat onder andere over het onderdeel ‘Zingen’. Het onderzoek naar de risico’s van samen zingen is nog niet afgerond.
We dienen het onderzoek verder af te wachten.

De wijzigingen in het vieringenrooster blijven uiteraard onder voorbehoud.
De overheid kan namelijk weer met beperkende maatregelen komen zodra het aantal besmettingen (zorgelijk) opnieuw toeneemt.

Met ingang van 1 juli vinden de volgende wijzigingen plaats:
– Vieringen in Neerloon en Overlangel zullen om de week op zondag om 09.30 uur plaatsvinden.
– Vieringen in Reek vinden plaats op de tweede zaterdag (na de eerste zaterdag van een vol weekend) en vierde zaterdag om 19.00 uur.
Met ingang van 1 augustus vinden de volgende wijzigingen plaats:
– Vieringen op de zaterdag om 17.30 uur in Schaijk.
– Vieringen op de eerste zaterdag van een vol weekend in Demen om 19.00 uur.
– Vieringen op de derde zaterdag in Deursen om 19.00 uur.
Onder de knop ‘Vieringen’ treft u het nieuwe vieringenrooster aan.
Verder verwijzen wij u naar de aangepaste factsheet en protocollen die u in het bericht ‘Vieren na 1 juli’ aantreft.

Extra aandacht is gevraag met name voor het aanmelden om een viering bij te wonen. De naam met telefoonnummer dient genoteerd te worden, omdat bij een besmetting de GGD snel de contacten kan achterhalen. Verder zijn de maatregelen van ‘1,5-meter afstand’ en hygiëne uiterst belangrijk.

 

Ondanks dat het aantal van maximaal 100 personen na 1 juli is losgelaten, is de beschikbare ruimte bepalend voor het maximaal aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. Voor onze kerken betekent de anderhalve meter regel het volgende wat het maximaal aantal personen (individueel) betreft:
– Schaijk – 70
– Reek – 52
– Herpen – 55
– Deursen – 40
– Demen – 40
– Huisseling – 50
– Overlangel – 30
– Neerloon – 28
(Gezinsleden (wonend op hetzelfde adres) mogen wel bij elkaar zitten. Daardoor kan het aangegeven maximaal aantal personen hoger uitkomen).
Maatregelen in het belang van de veiligheid en gezondheid van iedereen.
Alvast onze dank hiervoor.
Wij wensen u alle goeds toe en blijf gezond.

Andere berichten