Lezingenreeks: “Migratie”

27 juni 2018

Sinds enige jaren hebben we in Europa te maken met een ‘migrantencrisis’, of misschien beter gezegd: met een ‘vluchtelingencrisis’. Deze begrippen bedoelen echter niet hetzelfde: een migrant heeft uit eigen beweging gekozen om uit zijn land te vertrekken, een vluchteling is daarentegen gevlucht uit zijn land vanwege oorlog en of vervolging.

Hoe men het ook wendt of keert, men kan stellen dat er sprake is van een behoorlijke migratie, – of het nu is van vluchtelingen of van migranten –, van mensen uit alle delen van de wereld, met name uit Afrika, het Midden-Oosten en het Verre Oosten, richting Europa en dus ook naar Nederland. Er rijzen vele vragen van hoe hiermee om te gaan. Deze vragen zijn evenwel niet zo makkelijk te beantwoorden. Pasklare antwoorden lijken niet voorhanden, lijken ver weg…

De lezingen in deze reeks adresseren een aantal gevolgen van het gegeven van migratie. Ze gaan in op de problematiek van illegalen, migranten en vluchtelingen.

Hopelijk zien we elkaar bij deze buitengewoon interessante lezingen!

Raadpleeg de ‘Agenda’.

Andere berichten