IN MEMORIAM

15 februari 2021

Op 11 februari 2021 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Johannes Baptist Franciscus Boers, emeritus-pastoor van de parochie Heilige Marcus te Oisterwijk.

 

De zeereerwaarde heer Boers is geboren in Eindhoven op 18 februari 1927 en tot priester van de Orde der Dominicanen gewijd op 25 juli 1953. Per 9 augustus 1968 is hij geïncardineerd als priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan in Nijmegen (parochie
H. Dominicus) van 1955 tot 1957, in Langenboom (parochie H. Familie) van 1959 tot 1964, in Budel (parochie O.L. Vrouw Visitatie) van 1965 tot 1968, in Eindhoven (parochie H. Hart van Jezus) van 1968 tot 1969, in Schaijk (parochie H. Antonius Abt) en Reek (H. Antonius Abt) van 1969 tot 1973, in Udenhouw (parochie H. Lambertus) van 1973 tot 1987 en als pastoor te Langenboom (parochie H. Familie) van 1987 tot 1990.

Per 15 september 1990 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Marcus te Oisterwijk uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 september 1993 eervol ontslag is verleend.

In zijn emeritaat bleef hij werkzaam ten behoeve van de Emmanuel-gemeenschap en als assistent te Aalst.

 

Moge hij rusten in vrede!

 

 

De uitvaart zal vanwege Covid-19 in beperkte kring plaatsvinden.

 

Andere berichten