H. Johannes de Doper te Neerlangel / Patroonsfeest van de parochie

3 juli 2017

H. Johannes de Doper te Neerlangel – Patroonsfeest van de parochie

Een patroonsfeest laat je niet (zomaar aan je) voorbijgaan. Zeker het Sint Jansfeest – zoals het wordt genoemd – met zijn rijke traditie, in het kleinste dorp binnen de parochie H. Johannes de Doper. Om de grote betekenis aan te geven van dit feest van onze patroon, vierde het hele pastorale team de enige heilige Eucharistie op die zondag in Neerlangel.

Evenals vorig jaar hebben we het tijdens de viering gelukkig droog kunnen houden. Het was dan ook een gezegende dag, waarop iedere aanwezige belangstellende, parochiaan of niet, (en het waren er ook dit jaar weer zeer velen) met tevredenheid op terug kan kijken. En dat is heel fijn! Mooi! Bedankt!

Hier volgen grote delen uit de gehouden preek. “Zitten wij niet heel dikwijls vast aan ons verleden? Aan wat er is gebeurd? Aan wat we hebben meegemaakt? Aan onze herinneringen? Mooie herinneringen, zeker. Herinneringen om te blijven her-inneren, om te blijven koesteren”. … “Vaak leven wij echter met pijnlijke herinneringen. Momenten, crisismomenten van diep verdriet, van afscheid, van verlies, van hopeloosheid. … Het verleden. We hebben allemaal een verleden. En we zitten er dikwijls aan vast”. … “Het verleden. Het verleden kan ons onvrij maken, blind voor wat er nù is”…. “Het verleden kan ons niet open maken voor de toekomst, voor wat komen gaat, nòg komen gaat, voor wat ons nog kan ’toe-vallen’. We kunnen de liefde, het mooie, het goede, het ware op de een of andere manier niet altijd toelaten. Ja al datgene wat ons, ons leven, ons hart, onze ziel zou kunnen ver-nieuw-en, verruimen, verfrissen, verrijken. Ligt onze toekomst in het verleden?”. …”In het Evangelie staat er dan: “De hand des Heren was met hem”, met Johannes de Doper. En verder: “De Geest beheerste hem meer en meer”. Mogen we dat in een vraag vertalen met: ligt onze toekomst in Gods hand?. Johannes de Doper kondigt het begin van een nieuwe liefdesdynamiek van God aan. Gods verlossingsbeweging komt op gang. “Tot ons is dit woord van verlossing gezonden”. God treedt binnen in de geschiedenis, in het leven van mens en mensen. God wordt mens in Jezus. Met en in Jezus komt door God de toekomst in het heden, het Rijk Gods dus. Dat Rijk mogen we beschouwen als ons heden dat in de toekomst ligt. Gods Geest zal doorbreken, om ons nù al iets te laten proeven van de toekomst. Het Rijk Gods is evenwel niet maakbaar, we kunnen dat niet zomaar voor elkaar krijgen, dat niet even regelen. Met Jezus komt het Rijk Gods dat groter is dan wij kunnen denken, dan wij kunnen bedenken. Groter dàn in de zin van kleinheid, van nederigheid, van dienstbaarheid. Groter in de dieptewerking van wat liefde kan zijn en bewerken. Aan ons is het om het Rijk Gods toe te laten. Om er – als het ware – in te gaan staan, om ons te laten verlossen van ons verleden, van dàt wat ons vasthoudt aan…, dàt wat ons weerhoudt van…, dàt wat ons afhoudt van… Om ons, onze hele persoon door God te laten genezen en helen van heel ons verleden, van al onze crisismomenten en van de gevolgen ervan. Om de liefde te laten werken en doorwerken in ons leven. Aan ons is het ook om de liefde in heel zijn kleinheid, nederigheid en dienstbaarheid te leven. Te leven met medemens en voor medemens. Om mede-mens te zijn. Ja om mens te mogen zijn in het licht van het Rijk Gods”. …”Nieuw leven kan zo langzaam de kans krijgen en doorbreken. De Geest beheerst ons meer en meer, zoals dat bij Johannes de Doper het geval is. Om steeds meer en weer in de dynamiek te gaan staan van de Geest, de beweging van God die altijd in beweging is. Om mee te bewegen met het onweerstaanbare ritme van God, Die voor ons uittrekt. Om zo als mens meer open te zijn en worden, meer vrij voor de toekomst”. …

Andere berichten