H. Donatus te Reek

11 juli 2017

Betsie en Wim Lemmers bij het beeld en de relikwie H. Donatus te Reek

Op de feestdag van de H. Donatus – dit jaar op zondag 9 juli 2017 – heeft Wim Lemmers in de kerk van H. Antonius Abt te Reek een bloemetje in ontvangst mogen nemen. Pastoor Spiertz dankte hem – namens het pastoraal team en de locatieraad Schaijk-Reek – hartelijk voor zijn jarenlange inzet. Hij memoreerde daarbij dat Wim zich meer dan 60 jaar vol overtuiging en met grote toewijding als vrijwilliger in en rond de kerk van Reek heeft ingezet. Wim was niet alleen zanger bij het Donatuskoor, maar verrichtte ook heel veel ander vrijwilligerswerk – veelal achter de schermen, ongezien; hij was evenwel altijd bereikbaar en beschikbaar. Maar Wim Lemmers moest helaas – met pijn in het hart – vanwege zijn leeftijd afscheid nemen. Het bloemetje was dan ook een blijk van waardering! Van harte!
Wim, heel veel dank! Het ga je goed!

Andere berichten