Dag van Nationaal Gebed

17 maart 2020

Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van al die mensen die zorg dragen voor anderen.

Een boodschap van rust en vertrouwen
Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Mark de Boer, woordvoerder namens de initiatiefnemers: “Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is. Want ‘God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing’ (2 Timoteüs 1 vers 7). Daarom gaat het op deze gebedsdag ook om het delen van hoop. Net als de corona bij een zonsverduistering is het licht nooit volledig weg. Juist in donkere tijden kunnen we als christenen die hoop laten zien aan de mensen om ons heen. Allereerst door onze opstelling. Maar ook door praktisch om te zien naar de mensen om ons heen.”

Livestream
De organisatoren willen zoveel mogelijk mensen in het land laten meedoen aan deze Dag van Nationaal Gebed. Niet door middel van een bijeenkomst in een kerkgebouw maar via internet en social media. Daarom is de website www.nationaalgebed.nl in het leven geroepen. Daar zal op 18 maart om 9.00 uur een livestream starten, die tot 19.00 uur duurt.

Op drie momenten (om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur) vindt een inleiding plaats door een voorganger. Vervolgens is er tijd voor gebed, voor het online delen van gebedspunten en onderlinge verbinding via sociale media. Op het platform wordt bovendien verwezen naar beschikbare lokale of regionale livestreams. Om 19.00 uur wordt de dag via de livestream afgesloten.

Kerken en christelijke organisaties worden uitgenodigd om mee te doen met deze Dag van Nationaal Gebed door leden en betrokkenen te motiveren om mee te doen. Op www.nationaalgebed.nl kan men daarover meer lezen.

Andere berichten